Podaż pieniądza-opracowanie I sem.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż pieniądza-opracowanie I sem. - strona 1 Podaż pieniądza-opracowanie I sem. - strona 2

Fragment notatki:

Polityka pieniężna:
- prowadzi bank centralny (Narodowy Bank Polski)
- podejmuje on decyzje w zakresie podstawowych stóp procentowych oraz kształtowania podaży pieniądza
Jeśli będą niższe stopy, to zwiększy się popyt na kredyty - większe inwestycje
Podnoszenie stóp - zmniejszenie popytu na kredyty - zmniejszenie rozmiarów inwestycji
W trakcie kryzysu dominują niższe stopy procentowe.
Podaż pieniądza:
- od 1989 - bank centralny nie nie może drukować pustych pieniędzy ani wspierać rządu
- NBP jest niezależny, aby rząd nie miał wpływu
- bank centralny ma dbać o trzymanie wartości pieniądza i niską inflację; ma kontrolować ilość pieniądza w gospodarce
Ścisła kontrola podaży pieniądza:
- należy do podstawowych zdań banku centralnego
- warunkuje stabilność siły nabywczej pieniądza (brak/niską inflację)
- aby walczyć z inflacją podnosi się stopy podatkowe, tłumi się inwestycje
Agregaty pieniężne:
- M0 - najwęższa miara pieniądza - pieniądz gotówkowy (wraz z kasami banków)
- M1 - obejmuje M0 oraz depozyty na żądanie w złotych i walutach obcych w bankach komercyjnych
- M2 - M1 plus wszystkie depozyty w bankach komercyjnych od 2 lat
- M3 - M2 oraz bankowe papiery dłużne do 2 lat oraz transakcje repo
Podaż pieniądza w Polsce:
IX 2010: M0 - 124 mld zł (mniej niż 10% PKB); M3 - 752 mld zł (ok. połowy PKB)
- podaż pieniądza rośnie w ujęciu każdego z agregatów
Wzrost podaży pieniądza:
Realny wzrost podaży pieniądza:
- stopniowy
- i adekwatny do tempa wzrostu gospodarczego - odpowiadający wzrostowi wydajności w gospodarce
Narzędzia kontroli podaży pieniądza:
- operacje otwartego rynku
- zmiany stóp procentowych banku centralnego
- zmiany stopy rezerw obowiązkowych
NBP prowadzi rachunek finansowy państwa. Klientami NBP są inne banki.
Rezerwa obowiązkowa:
- u nas - 3,5%, na czas kryzysu została obniżona do 3%, ale od stycznia będzie już 3,5%
- minimalna wielkość rezerw gotówkowych w kasie banku komercyjnego
- ustalana jako procent ogólnej sumy depozytów bankowych
- obecnie wynosi w Polsce 3,5% (środki te oprocentowane są 0,9 stopy redyskontowej)
- jest to sposób na stworzenie w społeczeństwie zaufania do systemu bankowego
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca do 200 tys. w przypadku upadku banku, teoretycznie. Ale naprawdę jeśli upadnie duży bank to reszta się na niego zrzuca.
Operacje otwartego rynku:


(…)

…% (środki te oprocentowane są 0,9 stopy redyskontowej)
- jest to sposób na stworzenie w społeczeństwie zaufania do systemu bankowego
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca do 200 tys. w przypadku upadku banku, teoretycznie. Ale naprawdę jeśli upadnie duży bank to reszta się na niego zrzuca.
Operacje otwartego rynku:
- najważniejszy instrument do kontroli, który jest wykorzystywany na co dzień
- bony
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz