Ryzyko - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko - pytania na egzamin - strona 1 Ryzyko - pytania na egzamin - strona 2 Ryzyko - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Gwizda_a. Notatka składa się z 3 stron.
1. Klasyfikacja ryzyka w/g kryterium przyczynowo-skutkowego (gł. grupy) to:
pierwotne
wtórne
2. Polityka kredytowa banku w aspekcie struktury kredytów obejmuje:
techniczna
dywersyfikacja
repartycja
limitowanie
3. Do podstawowych punktów kontrolnych polityki kredytowej należą:
a) okresowe oceny ryzyka kredytowego dot. wszystkich wierzytelności, podjęcie decyzji kredytowych, monitorowanie portfela kredytowego
b) decyzje zmieniające istotne warunki um. kredytowej, okresowe oceny ryzyka kredytowego
c) podjęcie decyzji kredytowej, decyzje zmieniające istotne warunki um. kredytowej i okresowe oceny ryzyka kredytowego dot. wszystkich wierzytelności d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4. Nadzór finansowy w Polsce ma charakter: BRAK ODPOWIEDZI nadzoru instytucjonalnego
nadzoru międzynarodowego
zintegrowanego
instytucjonalnego i zintegrowanego
5. BFG jest gwarantem depozytów zgromadzonych w: a) tylko w SKOK-ach b) bankach komercyjnych i NBP c) NBP d ) bankach komercyjnych i spółdzielczych 6. Coś o BIK. BIK gromadzi informacje o klientach dotyczące: BRAK ODPOWIEDZI a) kredytów i depozytów b) c) d) 7. Działalność kredytowa i pożyczka w bankach komercyjnych to:
operacje bierne
operacje czynne i zarazem pośredniczące
operacje aktywne operacje rozliczeniowe
8. Z działalnością kredytową kojarzymy ryzyka:
tylko kredytowe
kredytowe i kursowe
instrumentów pochodnych, stóp procentowych, płynności
kredytowe, płynności, stóp procentowych, kursowe 9. Uczestnicy mechanizmu kredytu preferencyjnego to:
bank i sponsor
bank i kredytobiorca
bank, sponsor i kredytobiorca żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
10. Dokumentacja kredytowa formalno-prawna obejmuje:
status prawny firmy
odpis z rejestru sądowego
zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi z tytułu ubezpieczeń (ważne 3 miesiące)
deklaracje podatkowe potwierdzone przez US
opinie banków dotyczące kredytobiorcy
11. Kredytodawcą pierwszej instancji w UE jest:
Europejski System Banków Centralnych
EBC Minister Finansów Belgii
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
12. Ryzyko zdeterminowane przez rynek
ryzyko kraju
ryzyko kraju, indywidualne oraz bonitenta


(…)

… się następujące cele:
wysoka jakość aktywów
natychmiastowy zysk
szybki rozwój banku
20. Kryteriami oceny realizacji celów i zadań w zarządzaniu ryzykiem są:
struktura aktywów i pasywów
struktura portfeli kredytów-gwarancji
skuteczność, oszczędność, efektywność
brak prawidłowej odpowiedzi 21. Podział pośredników w/g kryterium wielkości ponoszonego ryzyka (główne obszary)
działający na cudzy rachunek we własnym imieniu (komisant)
w cudzym imieniu (przedstawiciel, agent, subagent, pośrednik kredytowy)
działający na własny rachunek i we własnym imieniu (dystrybutor, dealer)
22. System pośrednictwa finansowego w Polsce - architektura:
Pośrednicy finansowi dzielą się na:
Pośredników finansowych w wąskim znaczeniu (klasycznym)
Pośredników finansowych w szerokim znaczeniu: ubezpieczeniowi, kredytowi i inwestycyjni…
…. Makrootoczenie banku obejmuje następujące czynniki:
społeczne i kulturowe
polityczne i prawne
techniczne i technologiczne
ekonomiczne
demograficzne
15. Metody stosowane w analizie ryzyka kredytowego dla klientów korporacyjnych:
opisowa
punktowa
metoda polegająca na analizie i ocenie sprawozdań finansowych oraz analizie wskaźnikowej
metoda matematyczno-statystyczna (dyskryminacyjna)
16. Ocena ryzyka prowadzona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz