Zarządzanie ryzykiem

note /search

Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2765

"Ryzyko jest zintegrowanym elementem każdej działalności gospodarczej i nie jest możliwa całkowita jego eliminacja. Bardzo ważne dla przedsiębiorcy jest znalezienie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu jakie może ono mieć na prowadzoną przez niego działalność. W kole...

Cele i zarządzanie ryzykiem

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 2387

Gwizda_a. Notatka składa się z 2 stron. Cele i zarządzanie ryzykiem Elementy zarządzania ryzykiem musza być wystandaryzowane. Cele i zarządzania ryzykiem Podstawowe elementy standardu: Misja; Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji; Identyfikacja ryzyka; Reakcja na ryzyk...

)ojecie ryzyka i kontroli zaradczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1946

Gwizda_a. Notatka składa się z 3 stron. 22.02.2012r. 5 z ćwiczeń będzie przepisana!! Jeżeli 3 z ćwiczeń, a 5 z egzaminu to i tak będzie wpisane 5!! W czasie sesji egzamin, albo jeżeli zdążymy z wykładami będzie termin 0. Formuła zaliczenia: wyświetlone pytania testowe jednokrotnego wyboru albo...

Ryzyko - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2723

Gwizda_a. Notatka składa się z 3 stron. 1. Klasyfikacja ryzyka w/g kryterium przyczynowo-skutkowego (gł. grupy) to: pierwotne wtórne 2. Polityka kredytowa banku w aspekcie struktury kredytów obejmuje: techniczna dywersyfikacja repartycja limitowanie 3. Do podstawowych punktów kontrolnych p...

Zarządzanie ryzykiem - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 3318

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Do podstawowych standardów zarządzania ryzykiem należą Według standardów zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięciu celów i realizacji zadań; Standardy wyróżnia...

Zarządzanie ryzykiem - pytania na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2506

Gwizda_a. Notatka składa się z 2 stron. Do podstawowych standardów zarządzania ryzykiem należą To chyba jest pytanie konkretnie o standardy a nie etapy …To znalazlam w necie. http://www.ergohestia.pl/_items/publikacje/riscfocus/rf_4/jaka_metode_wybierzemy..._metode_zarzadzania_ryzykiem.pdf Do najb...

Ryzyko-Wykład 1

 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1267

WYKŁAD 1 - 3.10.2012 Ryzyko: Jest praktycznie nie do uniknięcia zarówno w sferze życia prywatnego, jak i działalności gospodarczej Podstawowe pojęcie nauk ekonomicznych a zwłaszcza finansów Słowo pochodzi od staro włoskiego risicare co oznacza „odważyć się”

Zarządzanie ryzykiem-Wykład 2

 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

WYKŁAD 2 - 10.10.2012 Zarządzanie ryzykiem System metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji Identyfikacja ryzyka Pomiar ryzyka (aby zobaczyć czy trzeba wkładać dużo wysiłku w z...

Sterowanie ryzykiem-Wykład 4

 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

WYKŁAD 4 - 24.10.2012 Sterowanie ryzykiem: Podejmowanie działań, które mają na celu ograniczenie ryzyka do dopuszczalnych rozmiarów Podejście do sterowania ryzykiem: Podejście aktywne - polegające na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka, Podejście pasywne - koncentrujące się na zabezpieczaniu prze...