Ryzyko-Wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko-Wykład 1 - strona 1 Ryzyko-Wykład 1 - strona 2 Ryzyko-Wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 - 3.10.2012 Ryzyko:
Jest praktycznie nie do uniknięcia zarówno w sferze życia prywatnego, jak i działalności gospodarczej
Podstawowe pojęcie nauk ekonomicznych a zwłaszcza finansów
Słowo pochodzi od staro włoskiego risicare co oznacza „odważyć się”
Słownik języka polskiego (możliwość, że coś się nie uda; przedsięwzięcie, którego wynik jest nie znany)
Koncepcje ryzyka:
Negatywna koncepcja ryzyka - możliwość straty, zagrożenia, szkody czy niezrealizowania określonego celu (stosowana w ubezpieczeniach), możliwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu
Neutralna - wynik pewnego działania nie jest znany - jest to zagrożenie, ale i szansa - zrealizowany wynik może być gorszy lub lepszy od spodziewanego, możliwość osiągnięcia różniącego się od oczekiwanego (wtedy można osiągnąć premię za ryzyko)
Ryzyko:
Znane możliwe stany natury
Znamy ich prawdopodobieństwo
Niepewność:
Znamy możliwe stany natury, ale nie znamy ich prawdopodobieństwa
Nie znamy możliwych stanów natury
Im dalszy czas tym bardziej wzrasta niepewność Ryzyko - definicja:
Mierzalne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływające w sposób bezpośredni lub pośredni na odchylenie wartości docelowej od poziomu zakładanego.
Klasyfikacja wg alternatywy:
Ryzyko czyste - odchylenie tylko w dół, alternatywą bieżącej sytuacji jest poniesienie straty.
Ryzyko spekulacyjne - wynik odchyla się w dół i w górę.
Wg czynników kształtujących ryzyko:
Ryzyko systematyczne - (zewnętrzne) determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegają kontroli ( związane z siłami przyrody, warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego)
Ryzyko specyficzne - (wewnętrzne, niesystematyczne) obejmuje obszar działania danego podmiotu gospodarczego i może być kontrolowane (zarządzenie firm a, konkurencja, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy)
Wg wpływu na sytuację finansową:
Ryzyko finansowe- (ma bezpośredni wpływ) :
Rynkowe - wynikające z cen na rynkach finansowych,
Kredytowe - możliwość nie dotrzymania warunków przez jedną stronę,
Operacyjne - związane z wewnętrznymi procesami, jakieś nieprawidłowości,
Płynności - ryzyko wystąpienia utraty płynności, spadek płynności,
Prawne - możliwość zaistnienia przepisów prawnych niekorzystnych zmian prawnych lub podpisanie niekorzystnej umowy,
Wydarzeń.
Ad. 1 - Ryzyko stopy procentowe, kursu walutowego, cen akcji,


(…)

…, wiarygodności kredytowej,
Ad. 3 - Oszustwo wewnętrzne, zewnętrzne, bezpieczeństwo pracy, wady systemów, Zniszczenia fizyczne aktywów.
Ryzyko niefinansowe:
Ryzyko społeczne - specyficzne zachowania, religia,
Wystąpienia zdarzeń losowych - klęski, strajki, podpalenia, konflikty,
Polityczne - możliwość ingerencji sfery polityki w sferę życia gospodarczego,
Gospodarcze - możliwość zmiany polityki gospodarczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz