Ryzyko kredytowe - Bank Informacji Kredytowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kredytowe - Bank Informacji Kredytowej - strona 1 Ryzyko kredytowe - Bank Informacji Kredytowej - strona 2 Ryzyko kredytowe - Bank Informacji Kredytowej - strona 3

Fragment notatki:

RYZYKO KREDYTOWE
W działalności banku ryzyko jest nie do uniknięcia, gdyż w momencie podejmowania różnorodnych decyzji często nie dysponuje się pełną informacją. Nie zawsze też trafnie można przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie da się także wykluczyć błędów, tkwiących w informacjach oraz ich interpretacji. Definicje ryzyka kredytowego: Ryzyka te można podzielić na wiele rodzajów. Jednym z nich jest ryzyko kredytowe. W literaturze możemy spotkać wiele definicji ryzyka kredytowego:
-M.S. Wiatr (1998) definiuje ryzyko kredytowe jako niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażają kredytodawcę na powstanie straty finansowej.
-P. Wyczański (1991) przez ryzyko kredytowe rozumie możliwość zajścia sytuacji, że kredytobiorca nie będzie zdolny do regulowania spłaty kapitału i odsetek lub ogłosi upadłość.
-ryzyko jest to całość zagrożeń związanych z aktywną działalnością kredytową banku, uwzględniających zarówno politykę w odniesieniu do pojedynczego klienta jak i politykę kształtującą cały portfel kredytowy. Rodzaje ryzyka kredytowe: ryzyko straty albo wypłacalności - wiąże się z niepewnością co do przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa i obejmuje niebezpieczeństwo, że wynikająca z umowy kredytowej spłata kredytu nie zostanie uregulowana w całości bądź zostanie uregulowana jedynie częściowo;
ryzyko zabezpieczenia - określa niebezpieczeństwo, które wynika z ryzyka samego zabezpieczenia przyjętego w celu ograniczenia tego ryzyka;
ryzyko zmiany stopy procentowej - dotyczy ryzyka, że w okresie spłaty kredytu rozpiętość między rynkową stopą procentową a stopą procentową uwzględnioną dla kredytu zmniejsza się bądź nawet procent rynkowy wzrasta powyżej uzgodnionej stopy procentowej; dotyczy ono kredytów o stałym oprocentowaniu;
ryzyko wartości pieniądza- odnosi się do niebezpieczeństwa, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejsza się w skutek inflacji;
ryzyko kursu walutowego - uwzględnia niebezpieczeństwo, że wartość spłaconego kredytu zmniejsza się z powodu zmiany kursu walutowego; dotyczy kredytów dewizowych;
ryzyko płynności - wiąże się z niebezpieczeństwem spłaty niezgodnej z terminem, tzn. brakiem dopasowania terminów zpadalności i wymagalności aktywów i pasywów.
Obszary działalności banku narażone na ryzyko Z punktu widzenia banku zaburzenia w terminowej spłacie udzielonych kredytów rodzą ryzyko wpływające na wiele obszarów jego działalności. Pojawienie się trudnych kredytów w portfelu należności bankowych stanowi wynik złego rozpoznania, szacowania i zarządzania ryzykiem kredytowym.

(…)

… informacji o przeszłości kredytowej klientów.
W 2001 roku BIK wzbogaca swoją ofertę o informacje dotyczące kredytobiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ma również powstać międzybankowy rejestr zastawów i przewłaszczeń. Biuro to dysponuje potężną bazą danych o kredytobiorcach, za opłatą banki mogą korzystać z niej dzięki czemu zmniejszą ryzyko udzielenia kredytu tzw kredytobiorcom nie wypłacalnym.
Fundacja przedsiębiorczości
Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości umożliwia firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie nie tylko ze wsparcia finansowego, ale także z nowoczesnych usług szkoleniowych i doradczych. Jak dotychczas Fundacja udzieliła wsparcia szkoleniowego i doradczego ponad 3000 przedsiębiorców. Rok temu Fundacja podjęła współpracę także z Inkubatorami…
… wiarygodności kredytowej przed udzieleniem kredytu,
ograniczeniu wysokości kredytu,
zabezpieczeniu kredytu,
sprawdzaniu wiarygodności kredytowej po udzieleniu kredytu,
Polityka sterowania ryzykiem w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzana jest za pomocą:
dywersyfikacji ryzyka,
ubezpieczania się przed ryzykiem,
transferu ryzyka,
przedsięwzięć organizacyjnych i kadrowych,
Dywersyfikacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz