Bankowość- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość- wykład 9 - strona 1 Bankowość- wykład 9 - strona 2 Bankowość- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 9
Zasady funkcjonowania banków komercyjnych w gospodarce rynkowej:
Samodzielności
Samofinansowania
Komercjalizmu
Uniwersalizmu
Specjalizacji
Komercyjności
Koncesji
Ad 1. Bank jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego co oznacza że samodzielnie nabywa prawa, zaciąga zobowiązania i ponosi z tego tytułu ryzyko
Ad 2. Oznacza to, że bank wszelkie wydatki musi pokrywać z własnych przychodów
Ad 3. Oznacza że działalność bankowa jest nastawiona na maksymalizacje zysku co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście wartości rynkowej banku.
Ad 4. Jednolity bank - Wyraża się ono w szerokiej gamie produktów i usług dzięki którym banki są w stanie obsłużyć klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Uniwersalizm oznacza to, że oferowanie produktów które zaspokajają potrzeby standardowych klientów. Uniwersalizm można również rozumieć jako powszechne obowiązujące wszystkie działające na danym terenie banki, prawo bankowe, wyraża się to w uniwersalnych zasadach powoływania banków, prowadzenia przez nie działalności oraz sprawowania nad nimi nadzoru.
Ad 5. Zgodnie z tą zasadą banki koncentrują się na obsłudze wybranej grupy klientów albo oferowaniu wybranej grupy produktów. Może być:
Terytorialna
Branżowa
Operacyjna
Funkcjonalna
Przykłady : Banki hipotetyczne( Emitowane listy zastawne), inwestycyjne, kasy oszczędnościowo budowlane
Ad 6. Oferty
Ad 7. Koncesja - jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.
Oznacza że są tworzone odpowiednie instytucje nadzoru które koncesje te wydają po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Kryteria te są sformułowane w odpowiednich aktach prawnych
Bank - to podmiot gospodarczy którego głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności bankowych, Są to instytucje tworzące pieniądz i handlujące nim ponadto banki przejmują szereg czynności finansowych od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych a także dokonują transformacji ryzyka, terminów, wielkości środków pieniężnych i informacji.
Kreacja pieniądza
Wkład
Rezerwa 10%
Kredyt
100 (pierwotny)
10
90
90 (wtórny, pochodny)
9
81


(…)


Baza monetarna (pieniądz wielkiej mocy, pieniądz banku centralnego) - jest to gotówka w obiegu + rezerwy banków komercyjnych w Banku Centralnym
G - wskaźnik gotówkowy który informuje o skłonnościach danego społeczeństwa do dokonywania rozliczeń w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
Mnożnik bazy monetarnej jest ważnym parametrem makroekonomicznym przyjmującym wartości większe od 1. Jego poziom zależy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz