Wykład - System bankowy i pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System bankowy i pieniądz - strona 1 Wykład - System bankowy i pieniądz - strona 2

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska
Wykład 5
System bankowy i pieniądz:
Pieniądz - pewien powszechnie akceptowany towar, który jest środkiem wymiany (dokonywanie płatności lub wywiązywanie się ze zobowiązań).
Barter (wymiana bezpieniężna) - jedne dobra wymieniane są na inne.
Funkcje pieniądza:
Środek wymiany.
Jednostka rozrachunkowa.
Środek tezauryzacji.
Miernik odroczonych płatności.
Rodzaje pieniądza:
Towarowy (np. złoto).
Symboliczny - prawny środek płatniczy.
Bezgotówkowy (żyrowy, wkładowy, ang. IOU).
Depozyt (wkład) - suma przechowywana.
Rezerwy - suma pozwalająca dokonać natychmiastowych wypłat wkładów na żądanie .
Stopa rezerw - stosunek rezerw do wkładów (im większa stopa rezerw tym mniejsze ryzyko, ale i mniejszy zysk).
Panika finansowa - samospełniająca się prognoza w związku z utratą zaufania.
Podaż pieniądza - całkowita wartość zasobów pieniądza w obiegu, pełniącego rolę środka wymiany.
Banki komercyjne - pośrednicy finansowi, którym państwo udzieliło licencji na działalność - udzielanie kredytów i przyjmowanie depozytów (w tym wkłady, w których ciężar mogą być wystawiane czeki).
System clearingowy - ogół porozumień na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zastawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w rozliczeniach między bankowych.
Płynność - szybkość i pewność z jaką daną pozycje aktywów może być zamieniona na pieniądz w dowolnym momencie. Najwyższą płynność ma zatem sam pieniądz (gotówka).
Baza monetarna (zasób pieniądza wielkiej mocy) - łączna ilość pieniądz (bilonu i banknotów) w bankach i obiegu pozabankowym.
Mnożnik kreacji pieniądza - mówi o zmianie zasobu pieniądza (podaży) wywołanej przez wzrost bazy monetarnej o jednostkę. Jest tym wyższy wraz z podażą im niższa jest stopa rezerw banków.
Podaż pieniądza = mnożnik kreacji pieniądza x baza monetarna
Szeroka baza monetarna (M0) - gotówka w bankach i rezerwy banku centralnego = gotówka w obiegu pozabankowym + hurtowe wkłady na żądanie = M1 M1+ wkłady terminowe i certyfikaty depozytowe sektora prywatnego = M3
M3 + wkłady i udziały sektora prywatnego w towarzystwach budowlanych - gotówka, wkłady i certyfikaty depozytowe banków w posiadaniu towarzystw budowlanych = M4. Gotówka w obiegu + detaliczne wkłady na żądanie + wkłady detaliczne i udziały w towarzystwach budowlanych = M2.


(…)

… wielkość podaży pieniądza w warunkach równowagi wynikającą z równania popytu na pieniądz.
Efekt majątkowy (bogactwa) polega na przesunięciu funkcji konsumpcji w górę (w dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
Efekt majątkowy i koszty kredytów konsumpcyjnych mają wpływ na autonomiczny…
… - wzrost podaży pieniądza i obniżenie stopy procentowej pobudza popyt globalny.
Ricardiańska równowaga: większy deficyt państwa zostanie zrekompensowany przez wzrost oszczędności sektora prywatnego (bo wydatki nie zmienią się, a obniżenie podatków zwiększy dochód rozporządzalny).
Popyt inwestycyjny:
R
II
Popyt inwestycyjny (dotyczy również inwestycji w zapasy)
Wypieranie: polega na ograniczeniu wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz