Pieniądz, banki, polityka pieniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz, banki, polityka pieniężna  - strona 1 Pieniądz, banki, polityka pieniężna  - strona 2 Pieniądz, banki, polityka pieniężna  - strona 3

Fragment notatki:


Temat 3: PIENIĄDZ, BANKI, POLITYKA PIENIĘŻNA PIENIĄDZ Definicja Pieniądz to powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy, służący do regulowania różnego typu zobowiązań. Funkcje Trzy główne funkcje pieniądza są następujące: środek wymiany i płatności (za pośrednictwem pieniądza ludzie dokonują wy-miany dóbr i usług oraz spłacają inne wzajemne zobowiązania) jednostka rozrachunkowa (w pieniądzu wyrażone są ceny i prowadzone roz-liczenia) środek przechowywania wartości (tezauryzacji) (pieniądz jest jedną z form gromadzenia i przecho-wywania bogactwa) Rodzaje pieniądza Należy przede wszystkim odróżnić dwie postacie pieniądza: pieniądz gotówkowy (banknoty i bilon) pieniądz bezgotówkowy (pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt klienta lub kredyt udzielony przez bank; płatności dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej itp.) Poza tym rozróżniamy: pieniądz towarowy (jednostka pieniądza warta jest tyle, ile wart jest materiał, z którego została wykonana, np. złoto) pieniądz symboliczny (jednostka pieniądza warta jest więcej niż materiał, z którego została wykonana, o czym informuje umieszczony na niej znak-symbol, np. banknot) Niby-pieniądz ( quasi -pieniądz) to aktywa, które są prawie tak samo dobre jak pieniądz; jest to środek przechowywania wartości, który można łatwo zamienić na pieniądz, ale który sam pieniądzem nie jest, np. wkład w towarzystwie budowlanym. Karty kredytowe to substytuty pieniądza — spełniają tylko niektóre jego funkcje. Mogą służyć do zapłaty za towary, jednak dowód zapłaty kartą kredytową nie może być wykorzystany do dokonania dalszych zakupów. Agregaty pieniężne Istnieją węższe i szersze definicje pieniądza stosowane do ilości pieniądza w obiegu — tzw. agregaty pieniężne. M 0 (baza monetarna, zasób pieniądza wielkiej mocy) = gotówka w obiegu + rezerwy gotówkowe banków M 1 = gotówka w obiegu + wkłady na żądanie M 2 = gotówka w obiegu + wkłady na żądanie +

(…)

… procentowa zapewniająca równowagę M* ilość pieniądza zapewniająca równowagę
MECHANIZM POWROTU DO PUNKTU RÓWNOWAGI
ZMIANY STANU RÓWNOWAGI
2/16
Mnożnik kreacji pieniądza = ————
cp + 1
cp + cb
R
C
D
D
Podaż pieniądza (M1) = ———— × Baza monetarna (M0)
cp + 1
cp + cb
M1 = ———— × M0
cp + 1
cp + cb
Krzywa podaży pieniądza
MS Stopa procentowa (Rn) Realne zasoby pieniądza (M)
Stopa procentowa (Rn) Realne zasoby…
… ich funkcje obejmują:
pośredniczenie w rozliczeniach finansowych między jednostkami gospodarczymi,
gromadzenie wkładów oszczędnościowych i przecho-wywanie powierzonych rezerw pieniężnych,
udzielanie kredytów jednostkom gospodarczym i gospodarstwom domowym.
MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA
Banki komercyjne nie tylko gromadzą oszczędności i zamieniają je na kredyty. Pełnią one jeszcze jedną bardzo ważną funkcję: udzielając kredytów na sumy wielokrotnie przekraczające wartość trzymanych rezerw, banki komercyjne wytwarzają (kreują) dodatkowy pieniądz. Intensywność tego efektu wyraża mnożnik kreacji pieniądza:
cp — stosunek gotówki w obiegu pozabankowym (C) do wkładów na żądanie (D)
cb — stopa rezerw gotówkowych banków - stosunek rezerw gotówkowych banków (R) do wkładów na żądanie (D)
Innymi słowy: cp = — cb…
… ich funkcje obejmują:
pośredniczenie w rozliczeniach finansowych między jednostkami gospodarczymi,
gromadzenie wkładów oszczędnościowych i przecho-wywanie powierzonych rezerw pieniężnych,
udzielanie kredytów jednostkom gospodarczym i gospodarstwom domowym.
MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA
Banki komercyjne nie tylko gromadzą oszczędności i zamieniają je na kredyty. Pełnią one jeszcze jedną bardzo ważną funkcję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz