pieniądz, banki, polityka pieniężna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pieniądz, banki, polityka pieniężna - wykład - strona 1 pieniądz, banki, polityka pieniężna - wykład - strona 2 pieniądz, banki, polityka pieniężna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat 3:
PIENIĄDZ, BANKI, POLITYKA PIENIĘŻNA
PIENIĄDZ
Definicja
Pieniądz to powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy, służący do regulowania różnego typu zobowiązań.
Funkcje
Trzy główne funkcje pieniądza są następujące:
środek wymiany i płatności
(za pośrednictwem pieniądza ludzie dokonują wy-miany dóbr i usług oraz spłacają inne wzajemne zobowiązania)
jednostka rozrachunkowa
(w pieniądzu wyrażone są ceny i prowadzone roz-liczenia)
środek przechowywania wartości (tezauryzacji)
(pieniądz jest jedną z form gromadzenia i przecho-wywania bogactwa)
Rodzaje pieniądza
Należy przede wszystkim odróżnić dwie postacie pieniądza:
pieniądz gotówkowy
(banknoty i bilon)
pieniądz bezgotówkowy
(pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt klienta lub kredyt udzielony przez bank; płatności dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej itp.)
Poza tym rozróżniamy:
pieniądz towarowy
(jednostka pieniądza warta jest tyle, ile wart jest materiał, z którego została wykonana, np. złoto)
pieniądz symboliczny
(jednostka pieniądza warta jest więcej niż materiał, z którego została wykonana, o czym informuje umieszczony na niej znak-symbol, np. banknot)
Niby-pieniądz (quasi-pieniądz) to aktywa, które są prawie tak samo dobre jak pieniądz; jest to środek przechowywania wartości, który można łatwo zamienić na pieniądz, ale który sam pieniądzem nie jest, np. wkład w towarzystwie budowlanym.
Karty kredytowe to substytuty pieniądza — spełniają tylko niektóre jego funkcje. Mogą służyć do zapłaty za towary, jednak dowód zapłaty kartą kredytową nie może być wykorzystany do dokonania dalszych zakupów.
Agregaty pieniężne
Istnieją węższe i szersze definicje pieniądza stosowane do ilości pieniądza w obiegu — tzw. agregaty pieniężne.
M0
(baza monetarna, zasób pieniądza wielkiej mocy)
=
gotówka w obiegu + rezerwy gotówkowe banków
M1
=
gotówka w obiegu + wkłady na żądanie
M2
=


(…)

… procentowa zapewniająca równowagę M* ilość pieniądza zapewniająca równowagę
MECHANIZM POWROTU DO PUNKTU RÓWNOWAGI
ZMIANY STANU RÓWNOWAGI
1/16
Mnożnik kreacji pieniądza = ————
cp + 1
cp + cb
R
C
D
D
Podaż pieniądza (M1) = ———— × Baza monetarna (M0)
cp + 1
cp + cb
M1 = ———— × M0
cp + 1
cp + cb
Krzywa podaży pieniądza
MS Stopa procentowa (Rn) Realne zasoby pieniądza (M)
Stopa procentowa (Rn) Realne zasoby…
… ich funkcje obejmują:
pośredniczenie w rozliczeniach finansowych między jednostkami gospodarczymi,
gromadzenie wkładów oszczędnościowych i przecho-wywanie powierzonych rezerw pieniężnych,
udzielanie kredytów jednostkom gospodarczym i gospodarstwom domowym.
MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA
Banki komercyjne nie tylko gromadzą oszczędności i zamieniają je na kredyty. Pełnią one jeszcze jedną bardzo ważną funkcję: udzielając kredytów na sumy wielokrotnie przekraczające wartość trzymanych rezerw, banki komercyjne wytwarzają (kreują) dodatkowy pieniądz. Intensywność tego efektu wyraża mnożnik kreacji pieniądza:
cp — stosunek gotówki w obiegu pozabankowym (C) do wkładów na żądanie (D)
cb — stopa rezerw gotówkowych banków - stosunek rezerw gotówkowych banków (R) do wkładów na żądanie (D)
Innymi słowy: cp = — cb…
… z niechęci ludzi do ryzyka. Ludzie wolą trzymać aktywa o niskiej, ale pewnej stopie zysku (np. pieniądze na rachunkach bankowych), niż inne aktywa o wysokiej, ale niepewnej stopie zysku.
Krzywa MB symbolizująca korzyść krańcową utrzymy-wania pieniądza jest malejąca, ponieważ korzyść krań-cowa zmniejsza się w miarę wzrostu zasobów pieniądza: najpilniejsze transakcje mogłyby zostać dokonane przez niewiele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz