Finanse i bankowość- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- wykład 11 - strona 1 Finanse i bankowość- wykład 11 - strona 2

Fragment notatki:

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 11
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - istota i funkcje
Funkcje BFG:
Gwarancyjna
a) przedmiot gwarancji
- środki zgromadzone na rachunkach imiennych zarówno złotowych jak i walutowych
- środki pozyskane w inny sposób na który wystawiono dowody imienne
- środki jednego deponenta bez względu na liczbę zawartych umów (nie ma sensu zakładać w jednym banku różnych rachunków)
- trzeba mieć dowód imienny
b) czyje środki nie są objęte
- Skarbu państwa
- instytucji finansowych
- osób, które pełnią funkcje kierownictwa w budżecie
- osoby, które posiadają duży pakiet akcji
c) zakres gwarancji
- do wysokości włącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności (100000€ - równowartość w złotych)
- syndyk może nam oddać resztę pieniędzy
d) czas wypłaty środków gwarantowanych
- w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości (może być wydłużone o 10 dni roboczych)
e) jak BFG gromadzi środki?
- każdy z banków jest zobowiązany tworzyć fundusz ochrony środków gwarantowanych podstawą tworzenia którego jest ta sama podstawa, którą się stosuje przy ustaleniu rezerw obowiązkowych. Środki składające się na ten fundusz banki są zobowiązane lokować w najbardziej bezpiecznych lokatach (np. skarbowe papiery wartościowe, bony pieniężne NBP, na rachunku BC)
Pomocowa
a) cel funkcji pomocowej
- zapobiegać bankructwu banku
b) instrumenty w ramach f. pomocowej
- poręczenie
- gwarancje
- pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
- nabywanie należności takiego banku, któremu grozi niebezpieczeństwo niewypłacalności
c) źródło finansowania f. pomocowej
- odrębny fundusz, tworzony jest z wypłacanych na rzecz funduszu do końca I kwartału każdego roku składek dokonywanych przez banki objęte systemem gwarantowania depozytów
d) kto może się starać o pomoc
- bank, któremu grozi upadłość
- dobrze prosperujący bank pod warunkiem, że za te środki pieniężne przejmie bank, któremu grozi bankructwo
Ustawa zapewnia dodatkowy uzupełniający system depozytów, w PL na razie nie funkcjonuje.
Na podstawie ustawy o NBP banki są zobowiązane tworzyć rezerwę obowiązkową.
Obowiązkiem tym objęte są wszystkie środki jakie bank gromadzi w ramach czynności biernych za wyjątkiem środków pozyskanych od innego banku.


(…)

… przekazuje się na rachunek w banku centralnym. Środki te są oprocentowane wg stawki wynoszącej 0,9 stopy kredytu redyskontowego banku centralnego. Jeżeli bank utrzymuje rezerwę na poziomie niższym niż wymagany, płaci karne odsetki w wysokości dwukrotnej stawki oprocentowania kredytu lombardowego banku centralnego. W Polsce obowiązuje system rezerwy uśrednionej i opóźnionej.
System rezerwy opóźnionej polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz