Rola banku centralnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola banku centralnego  - strona 1 Rola banku centralnego  - strona 2 Rola banku centralnego  - strona 3

Fragment notatki:


Rola Banku Centralnego 1. Rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego. Kraje G-10 (grupa najsilniejszych gospodarczo krajów świata), podpisały w 1988r. w Bazylei porozumienie, w wyniku którego działalność bankowa stała się - jako pierwsza dziedzina - przedmiotem regulacji w skali ponadnarodowej. W porozumieniu z Bazylei ustalono zasady dotyczące m.in.: współczynnika wypłacalności, w tym zwłaszcza minimalnej wysokości zabezpieczenia finansowego dla każdego rodzaju ryzyka kredytowego;
oceny ryzyka, określające m.in. hierarchię różnych typów ryzyka
kodeksu postępowania menedżerów. Podobne zasady regulacji działalności bankowej przyjęto w Unii Europejskiej. Zostały one zapisane w Dyrektywach Bankowych, będących częścią Programu z Maastricht z 1992r., którego celem jest stworzenie jednolitego ryku wewnętrznego. Rewolucja w usługach finansowych miała jeszcze dwie inne konsekwencje, o których należy pamiętać:
definicja banku staje się coraz bardziej nieostra. zwiększona konkurencja między instytucjami finansowymi prowadzi do wzrostu oprocentowania rachunków bieżących
Bank Centralny - wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji - jest to instytucja nadrzędna, sprawująca kontrolę, nadzór, organizująca i zarządzająca wszystkimi instytucjami systemu finansowego. W różnych krajach Bank Centralny występuje pod różną nazwą, np. Narodowy Bank Polski, Bank Anglii, Rezerwa Federalna (USA).
Istota banku centralnego ujawnia swoje miejsce i rolę w systemie finansowym jako bank banków i bank państwa. Jako bank banków, Bank Centralny jest: odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych
to instytucja odpowiedzialna za bieżącą kontrolę
odpowiedzialny za jasne, klarowne, jednoznaczne przepływy prawne dla wszystkich instytucji finansowych
odpowiedzialny za przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych
odpowiedzialny za przygotowanie gruntu, podstaw i sprawne funkcjonowanie banków komercyjnych
jednostką nadrzędną do banku komercyjnego
Jako bank państwa, Bank Centralny występuje w dwóch rolach: Jako wyłączny, jedyny ewident pieniądza, bilonu i banknotów. Podlegają jemu mennice państwowe, emisja pieniądza, która musi być odpowiednia co do potrzeb i struktury gospodarki, odpowiada za przeprowadzanie tych akcji - jest to prawo wyłączności emisji pieniężnej.


(…)

… rozpoczęcia działalności - 1945 r.
Forma prawna - centralny bank państwa Struktura organizacyjna: Centrala wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego /GINB/ 13 oddziałów okręgowych Główny Oddział Walutowo-Dewizowy Zakład Usług Gospodarczych Organy NBP: Prezes Rada Polityki Pieniężnej Zarząd Współpraca NBP z wybranymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi:
Bank Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny
Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
29 sierpnia 1997 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o Narodowym Banku Polskim oraz ustawę - Prawo Bankowe ( opublikowane w DZ.U. Nr 140, poz. 938 i 939). Obie te ustawy określają obecny…
… zarządu komisarycznego.
Organem wykonawczym Komisji jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, który od 1 stycznia 1998 r. został wyodrębniony organizacyjnie w strukturze Narodowego Banku Polskiego. Do zadań GINB-u należy wykonywanie czynności nadzoru bankowego, ocena wypłacalności i płynności płatniczej oraz sytuacji finansowej banków komercyjnych. Nadzór bankowy pełni ponadto funkcje regulacyjne…
… normalne funkcjonowanie, stabilność systemu jako całości, warunkuje tempo sprzedaży. W tej funkcji Bank Centralny wykorzystuje 3 narzędzia:
Stopa rezerwy obowiązkowej - narzędzie, które jest wykorzystywane do kształtowania odpowiedniej wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny wysokość w postaci procentowej wskazująca jaką część posiadanych zasobów…
… komercyjne prowadzą kreację pieniądza. Stopa dyskontowa:
oddziaływuje ona na mnożnik kreacji pieniądza jest to cena po której banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, gdyż jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych przez banki komercyjne może być pożyczka w banku centralnym. Bank komercyjny może szukać pomocy w banku centralnym. Może się okazać, że to stopa dyskontowa jest niższa…
… limitów gwarancji wkładów,
- ustalenie, że realizacja gwarancji następuje w momencie niedostępności wkładu. Dyrektywa 94/19/EC stwierdza, że każde państwo członkowskie jedynie czuwa nad utworzeniem i urzędowym uznaniem na swoim terytorium jednego lub kilku systemów gwarantowania. Depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Wysokość gwarancji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz