Banki komercyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5467
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki komercyjne - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: bank a marketing, elementy marketingu - mix w bankach komercyjnych, usługa kredytowa jako produkt marketingowy, promocja.

Punktem zwrotnym dla systemu bankowego w Polsce był rok 1989, w którym bank centralny przestał pełnić funkcję banku - monopolisty. Na mocy znowelizowanego Prawa bankowego ze struktur Narodowego Banku Polskiego wydzielono dziewięć banków komercyjnych, a w następnych latach zaczęły powstawać liczne nowe banki, głównie jako spółki akcyjne. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił nastąpił ilościowy i jakościowy rozwój oferty usług bankowych. Tym samym rozpoczął się proces przybliżania polskich banków do standardów banków europejskich. Jednakże sytuację w polskim systemie bankowym trudno ocenić pozytywnie. Banki komercyjne w Polsce charakteryzują się małym kapitałem akcyjnym, dużym zaangażowaniem w tzw. złe kredyty, mimo restrukturyzacji kredytów oraz wysokimi kosztami.
W porównaniu z bankowością światową banki polskie zajmują skromne miejsce. Wśród tysiąca największych banków świata znalazło się siedmiu polskich reprezentantów ( według „ The Bankier ” 1996). Najwyższe pozycje zajęły Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank Handlowy w Warszawie S.A. O polskim systemie bankowym niekorzystnie świadczy jego charakterystyka w porównaniu z krajami zachodnimi. Polski system bankowy cechują m.in. następujące zjawiska: kilkakrotnie mniejsza niż we wspomnianych krajach sieć instytucji bankowych na jednego mieszkańca brak koncentracji działalności bankowej, przewaga dużej liczby banków o średniej wielkości
wyraźna orientacja regionalna istniejących banków, ograniczająca konkurencję między bankami
braki w zarządzaniu bankiem, ujawniające się we wprowadzaniu nowych produktów i zarządzaniu nimi oraz zarządzaniu ryzykiem bankowym zbyt duża obsada oddziałów banku
zbyt duże koszty działania banków
Stosunki kredytowe między bankami i jednostkami gospodarczymi charakteryzowały się m.in.:
wysokim udziałem niepracujących aktywów
niemożnością udzielania dużych kredytów ze względu na niski stan kapitałów bankowych
zmniejszeniem się marży odsetkowej
reorientacją na finansowanie budżetu przy równoczesnym ograniczaniu kredytów
słabym wykorzystaniem usług bankowych przez ludność, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa
słabą ofensywnością banków w walce o rozszerzenie usług bankowych
Dalszy rozwój systemu bankowego w Polsce wymaga przede wszystkim dostosowania norm regulujących funkcjonowanie banku centralnego i banków komercyjnych do dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej. Ten szczególny okres charakteryzuje widoczny wzrost zainteresowania marketingiem i możliwościami, jakie ta koncepcja działania stwarza polskim bankom. Widoczna tendencja unowocześniania banków oraz otwarcia się na potrzeby klientów, stanowi bodziec i zarazem konieczność działań, opartych na regółach marketingowych.


(…)

…. konta bankowe, karty bankomatowe). Bank powinien gromadzić informacje na temat polityki cenowej głównych konkurentów i tylko w sytuacji, gdy ma do zaoferowania usługę o najwyższej jakości (np. wygodne warunki zabezpieczenia kredytu, dogodne raty), może kreować świadomość wysokiej wartości takiej usługi i ustalać odpowiednio wyższy poziom jej ceny.
Również znajomość zachowań nabywców…
… do osiągnięcia przez bank zysku na odpowiednim poziomie.
Specyfika marketingu bankowego wynika z odmienności produktów i klientów, a zwłaszcza występowania:
klientów indywidualnych i zorganizowanych,
specyficznej natury produktów bankowych,
odmiennego charakteru rynku ( pieniężny i kapitałowy ).
Elementy marketingu - mix w bankach komercyjnych
Usługa bankowa jako produkt marketingowy
Na rynku bankowym mamy do czynienia z określoną kategorią produktu marketingowego, tj. usługą bankową, której mogą towarzyszyć dobra materialne i inne usługi o mniejszym znaczeniu. W praktyce używa się często zamiennie lub równolegle takich terminów, jak: produkt bankowy i usługa bankowa. Termin „produkt bankowy” z pewnością może być stosowany wobec oferty banku, jednak w bankowości - należącej faktycznie do sektora usługowego…
… realizacji umowy zawartej przez PKO BP S.A. z Fundacją „Polsko - Niemieckie Pojednanie” dotyczącej wypłat osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej i niwolniczej w III Rzeszy Niemieckiej- bez opłat.
Wypłaty
od wypłat gotówkowych z rachunków wkładów oszczędnościowych w tym z rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych prowadzonych przez PKO BP S.A.- bez opłat
od wypłat gotówkowych…
… na przesyłce korespondencyjnej kierowanej pod adresem domowym lub służbowym odbiorcy,
telemarketing- polega na komunikowaniu się z klientem za pomocą telefonu, gdzie najważniejszą rolę pełni głos osoby telefonującej oraz odpowiedni scenariusz rozmowy,
stosują promocję spektakularną związaną ze szczególnymi wydarzeniami w życiu placówki bankowej.
W ostatnich latach reklama usług bankowych bardzo się nasiliła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz