Polityka cenowa- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka cenowa- wykład 5 - strona 1 Polityka cenowa- wykład 5 - strona 2

Fragment notatki:

30.11.2011
Wykład 5
Temat: Polityka cenowa.
Uwarunkowania znaczenia cen jako instrumentu marketingowego:
Czynniki wpływające na znaczeni cen
Znaczenie cen jako instrumentu marketingu
Duże
Małe
- Poziom elastyczności cenowej popytu
- Rodzaj konkurencji
- Rdzeń homogeniczności produktów
- Forma rynku
- Walory innych instrumentów i działań marketingowych (produktu, reklamy itp.)
Wysoki
Cenowa
Duży oligopol (kilka podmiotów dyktuje warunki rynkowe)
Małe
Niski
Poza cenowa
Mały polipol
Duże
Cena nie jest głównym instrumentem konkurencji miedzy bankami
Cena przy rachunku płatniczych Cele i etapy kształtowania cen w banku:
Cele polityki cenowej banku:
Maksymalizacja zysku
Powiększenie klienteli i wzrost jej lojalności
Etap 1:
Wstępne badania rynku
Etap 2 (czynniki podstawowe):
Koszty stałe i zmienne, koszty związane z rozwojem produktu, wartość usług, ceny i warunki oferowania usług przez konkurencje itp.
Etap 3 (czynniki specyficzne):
Różnicowanie cen, dostosowanie cen do segmentu rynku, indywidualne kształtowanie cen (relationship pricing) itp.
Ważniejsze jest dbanie o klientów, którzy już są niż pozyskiwanie nowych, ponieważ jest to aż 7 razy bardziej kosztowne.
Metody wyznaczenia cen w bankach:
Metoda kosztowa - trudna w zastosowaniu z uwagi na trudność rozdzielenia kosztów na produkty (duży udział kasztów stałych)
Metoda cen konkurencyjnych - przeszkodą w jej stosowaniu jest niejednorodność produktów bankowych.
Metoda popytowo-podażowa - wymaga oszacowani popytu na poszczególne rodzaje produktów, oceny ich wartości dla klienta i elastyczności cenowej popytu.
Formy cen usług bankowych:
Oprocentowanie - główne produkty kredytowe i depozytowe
Forma relatywna
Stosunkowo niska wrażliwość cenowa klientów
Opłaty (i prowizje) - głównie rachunki bieżące i produkty rozliczeniowe (prowizje - kredyty)
Forma absolutna (prowizje - relatywna)
Stosunkowo wysoka wrażliwość cenowa klientów
Opłaty i prowizje - przykłady
Czynniki wpływające na poziom cen usług bankowych:
Wewnętrzne:
Koszty związane z funkcjonowaniem banku i świadczeniem poszczególnych usług
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz