Polityka produktu i polityka cenowa banku- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka produktu i polityka cenowa banku-  wykład 4 - strona 1 Polityka produktu i polityka cenowa banku-  wykład 4 - strona 2 Polityka produktu i polityka cenowa banku-  wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

16.11.2011
Wykład 4
Temat: Polityka produktu i polityka cenowa banku.
Klient:
Produkt:
Zakres oferty
Struktura asortymentowa
Funkcje podstawowe i dodatkowe
Korzyści
Gwarancje
Jakość usług
Cena:
Metody ustalania cen
Oprocentowanie
Opłaty
Prowizje
Bonifikaty
Strategie cenowe
Dystrybucja:
Kanały dystrybucji
Lokalizacja placówek banku
Nowa forma sprzedaży
Promocja:
Sprzedaż osobista
Reklama
Popieranie sprzedaży
Public relations
Personel:
System zatrudnienia
Szkolenie
System motywacyjny
Jakość obsługi
Polityka produktu - polityka kształtowania oferty, w bankach mamy do czynienia z usługami, „produkt w sensie marketingowym”.
Polityka kształtowania oferty banku:
Produkty materialne:
Materialne
Jednorodne
Konsumpcja poprzedzona fazą produkcji
Trwałe
Produkcja, sprzedaż, konsumpcja są lokalizacyjnie zróżnicowane
Oddzielenie produktu od nabywcy - cecha typowa
Przeniesienie prawa własności
Usługi bankowe:
Niematerialne
Zróżnicowane
Produkcja i konsumpcja występują jednocześnie
Nietrwałe
Produkcja, sprzedaż, konsumpcja najczęściej są przestrzennie połączone
Konsument uczestniczy w procesie wytwarzania
Prawo własności generalnie nie jest przenoszone
Kształtowanie oferty usługowej banku:
Doskonalenie istniejącej oferty usługowej w tym:
Kształtowanie funkcji produktu i podnoszenie jego jakości
Kształtowanie struktury asortymentowej produktów
Dostarczanie nowych rodzajów usług
Eliminacja części istniejących usług
Rodzaje produktów banku i ich funkcje:
Rodzaje produktów
Funkcje podstawowe, - do czego dany produkt służy (relacje miedzy produktem a celem)
Funkcje dodatkowe - sposób realizacji usługi
Produkty kredytowe
- udostępnianie środków finansowych osobom prawnym i fizycznym do realizacji określonych przedsięwzięć
- dogodne warunki załatwiania formalności
- dogodny czas oczekiwania na decyzje banku
- nieskomplikowana procedura związana z udzielaniem kredytu
Produkty depozytowe
- zaspokojenie potrzeby oszczędzania


(…)

…, uproszczony bądź o wiele bardziej złożony. (Np. płatności zbliżeniowe)
Nowa usługa - ta, która ze względu na treść i cel odróżnia się od dotychczas istniejących na rynku.
Czynniki skłaniające banki do wprowadzania innowacji:
Chęć obejścia istniejących regulacji (Np. powstanie rynku eurowalutowego)
Postęp technologiczny (Np. wprowadzenie kart płatniczych)
Zmiana warunków rynkowych (Np. wprowadzenie transakcji…

- szybkość i terminowość
- rzetelność wykonania
- wysoki poziom usług
Funkcje dodatkowe są wykorzystywane w marketingu, Np. założenie konta:
Szybko
Minimum formalności
Niskie koszty (bądź darmowe)
Założenie konta będzie trwać 10 minut:
Jeśli czas będzie dłuższy konsekwencje muszą być natychmiastowe
Karanie pracownika nie jest jedynym rozwiązaniem
Struktura produktu bankowego:
Istota (rdzeń) - korzyści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz