Marketing bankowy - Orientacja marketingowa w banku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing bankowy - Orientacja marketingowa w banku - strona 1 Marketing bankowy - Orientacja marketingowa w banku - strona 2 Marketing bankowy - Orientacja marketingowa w banku - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING BANKOWY
POJĘCIE MARKETINGU
Marketing - jest to proces zaspokajania potrzeb, proces zarządzania, który z korzyścią i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspokaja wymagania konsumentów.
(określenie + przewidywanie + zaspokajanie) potrzeb = MARKETING
Ewolucja faz zarządzania marketingowego.
Faza rozwoju
Charakterystyka
Orientacja produ­k­towa
produkt dobrze się sprzedaje;
otoczenie rynkowe mało rozpoznane;
firma opracowuje plan produkcji i sprzedaży, stara się go zrealizować lub przekroczyć;
pojawiają się trudności ze sprzedażą
Orientacja na sprze­daż
firma wprowadza nowe formy sprzedaży;
różne formy promocji (megasamy, sprzedaż wysyłkowa, reklama);
reklama traci wiarygodność;
brak badań rynku
Zarządzanie marke­tingowe
celem firmy jest zaspokojenie potrzeb konsumentów i własny zysk;
firma prowadzi badania rynku;
… i analizuje potrzeby konsumentów;
opracowanie form sprzedaży
Orientacja społeczno-humanistyczna
identyfikacja potrzeb, pragnień i interesów rynku konsumentów;
dostarczanie pożądanej satysfakcji skuteczniej i wydajniej niż konkurencja, w sposób który zachowuje i umacnia dobrobyt konsumenta i społeczeństwa
Tabela 1. Ewolucja faz zarządzania marketingowego.
ORIENTACJA BANKU
kryteria
orientacja marketingowa
orientacja produktowa
1. Rola klienta
Potrzeby klienta są podstawą decyzji strategicznych.
Klient powinien być zadowolony z usług. Obniżamy koszty, podnosimy jakość. Duża liczba produktów.
2. Oferta produktowa
Bank oferuje produkty i usługi, które kupi klient.
Bank sprzedaje usługi, które może oferować, ze względu na wyposażenie.
3. Badania marketingowe
Calem ich jest poznanie potrzeb i preferencji konsumentów.
Jeśli są prowadzone, celem jest poznanie reakcji (nie oczekiwań) konsumentów.
4. Innowacyjność
Poszukiwanie nowych szans.
Usprawnianie obsługi i obniżanie kosztów.
5. Rola sprzedawcy
Sprzedawca pomaga zaspokoić potrzeby. Jego wysiłki są elementem pracy całego banku.
Sprzedawca nie doradza. Sprzedaje to, czego życzy sobie klient.
6. Cel
Zaspokojenie klientów i zysk długookresowy.
Zysk po pokryciu kosztów.
Tabela 2. Orientacja marketingowa w banku.

(…)

… asortymentowej produktu, czyli określenie szerokości i głębokości asortymentu (dla banków - asortyment szeroki).
LINIA ŻYCIA PRODUKTU
wynik finansowy
sprzedaż I - wprowadzenie
II - wzrost
III - dojrzałość
IV - spadek
Wprowadzanie produktów
Produkt wcześniejszy jest „żywicielem” produktu następnego.
METODA BCG (PORTFELOWA)
Opracowana przez Boston Consulting Group. Celem metody BCG jest optymalizacja struktury…
…, geograficzne, przyrodnicze i in. Te uwarunkowania określają ramowe warunki działania przedsiębiorstw i znajdują się poza systemem przedsiębiorstwa.
W otoczeniu zewnętrznym wyróżnia się otoczenie dalsze (tzw. warunki ogólne, makrootoczenie, otoczenie makroekonomiczne), które obejmuje: politykę, gospodarkę, naukę, oświatę, prawo, społeczeństwo, politykę celną itd.; jak również wyróżnia się otoczenie bliższe (tzw. rynkowe, konkurencyjne, mikrootoczenie, otoczenie mikroekonomiczne) i obejmuje takie uwarunkowania jak: konkurencyjne firmy na rynku, dostawców, odbiorców i in. Otoczenie wewnętrzne to system przedsiębiorstwa, na który składa się: 1) wielkość i struktura zasobów materialnych, finansowych, ludzkich oraz umiejętność ich wykorzystania; 2) zakres instrumentów, którymi może dysponować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz