PROMOCJA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROMOCJA - strona 1 PROMOCJA - strona 2 PROMOCJA - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA PROMOCJI  POLITYKA PROMNOCJI Jest to zestaw środków,  za pomocą których instytucja  finansowa przekazuje na rynek  informacje dotyczące swoich  usług (i firmy), kształtuje potrzeby  klientów oraz kieruje popytem. CELE POLITYKI PROMOCJI • Kształtowanie wizerunku firmy  lub/i produktu • Zdobycie przewagi nad konkurentami • Zachęcenie do zakupu usług  w określonym miejscu lub czasie • Poinformowanie konsumenta o istnieniu  usługi  •  Zwiększenie sprzedaży usługi PROMOCJA-MIX •  Reklama  – bezosobowa, płatna i adresowana  do masowego klienta forma przekazywania informacji  rynkowych •  Sprzedaż osobista  – prezentowanie usług finansowych  w drodze bezpośrednich kontaktów pracownika  z klientem. •  Promocja (aktywizacja) sprzedaży  – zespół środków  materialnych zwiększających atrakcyjność sprzedaży  danej usługi. •  Propaganda marketingowa  – kompleks działań mający  na celu wypracowanie odpowiednich relacji  z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego  wizerunku firmy na rynku. Czynniki mające wpływ  na wybór formy promocji • Cel promocji • Rodzaj produktu • Cykl życia produktu • Typ odbiorcy • Zasoby finansowe instytucji • Czas na przygotowanie i realizację programu  promocji • Ograniczenia prawne Specyfika i zadania  promocji usługi bankowej Usługa bankowa jest niematerialna i odnosi się  do wykorzystania pieniądza jako szczególnego  towaru i stąd trudności porównań jej z innymi  produktami. W większości przypadków jest to  usługa skomplikowana i wymagająca  wyjaśnień oraz instrukcji dla nabywcy  w znacznie większym stopniu niż w przypadku  dóbr materialnych. Specyfika i zadania  promocji usługi bankowej • Produkty bankowe są środkami do realizacji  innych celów, a ich znaczenie przejawia się  w tym, że współcześnie bez współpracy  z bankiem nie może funkcjonować żadne  przedsiębiorstwo czy gospodarstwo domowe. • Słownictwo fachowe używane w bankach jest  często niezrozumiałe dla przeciętnego klienta,  a nawet odstrasza go. Specyfika i zadania  promocji usługi bankowej Z badań przeprowadzonych w krajach o  gospodarce rynkowej wynika, że  przeciętny  kontakt klienta z bankiem jest znacznie dłuższy  niż w przypadku dóbr materialnych. Tylko  ok. 5% klientów rocznie zmienia bank. Im więcej  usług bankowych klient nabywa w banku, tym  prawdopodobieństwo jego utraty jest mniejsze Etapy polityki promocji  • Badania rynku na którym bank funkcjonuje • Określenie celów działań promocyjnych • Określenie adresatów - odbiorców promocji

(…)

… klienta.
• Walka z konkurencją.
• Tworzenie image’u firmy.
RODZAJE REKLAMY
Ze względu na wykorzystanie środków przekazu
reklamowego
• Masowa
• Półmasowa
• Zindywidualizowana
Ze względu na cykl życia reklamowanej usługi
• Pionierska
• Konkurencyjna
• Przypominająca
ETAPY AKCJI REKLAMOWEJ
• Ustalenie celu reklamy
• Ustalenie grupy docelowej
• Określenie nośników reklamy
• Określenie treści przekazu…

• Zindywidualizowana
Ze względu na cykl życia reklamowanej usługi
• Pionierska
• Konkurencyjna
• Przypominająca
ETAPY AKCJI REKLAMOWEJ
• Ustalenie celu reklamy
• Ustalenie grupy docelowej
• Określenie nośników reklamy
• Określenie treści przekazu reklamowego
• Ustalenie budżetu reklamy
• Testowanie akcji reklamowej
• Realizacja kampanii reklamowej i badanie jej
efektów
OKREŚLENIE TREŚCI
PRZEKAZU REKLAMOWEGO
Rodzaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz