Wykład - Zaliczenie przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zaliczenie przedmiotu - strona 1 Wykład - Zaliczenie przedmiotu - strona 2 Wykład - Zaliczenie przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODK I TECHNIKI REKLAMY WYKŁAD 1
Dr Marek Drzazga
Zaliczenie przedmiotu EGZAMIN:
Gdy zaliczenie: ostatnie zajęcia, kilka pytań testowych + 2,3 pytań otwarte.
Literatura:
Jacek Kall- Reklama, PWE Wrocław, 1998
A, Jachnis, J.F. Terelak- Psychologia konsumenta i reklamy, O. Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998
J.W. Wiktor- Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN Warszawa 2001
M. Drzazga- Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2006.
Temat 1: Reklama w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw.
Istota komunikacji i komunikacji marketingowej.
Pojęcie promocji (komunikacji marketingowej).
Reklama i inne instrumenty promocyjne.
Reklama
Rys historyczny reklamy,
Promocja uzupełniająca,
Sprzedaż osobista,
Public Relations
Narzędzia promocji w nowych mediach.
Istota komunikacji
Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenia się wiedzą informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. W krajowej literaturze przedmiotu synonimem kategorii komunikacja marketingowa stały się również terminy: polityka komunikacji, komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem (komunikacja rynkowa) oraz promocja. Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji argumentacji i obietnic oraz zachęt skłaniających do kupowania oferowanych produktów jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych. Marketing - mix
produkt
cena
dystrybucji
promocja
komunikacja
reklama,
promocja sprzedaży,
sprzedaż osobista
public relations
Większość polskich i zagranicznych autorów do zasadniczych instrumentów promocyjnych zalicza reklamę, promocje uzupełniającą, sprzedaż osobistą, public relations i marketing bezpośredni. W literaturze marketingowej najbardziej licznie reprezentowane jest stanowisko w myśl którego reklama jest to każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego nadawcę. Funkcje reklamy
W zależności od tego czy reklama ma informować, nakłaniać czy tez przypominać możemy wyróżnić:
reklamę informacyjną, np. reklama edukacyjna


(…)

… adresatów badań, reklama staje się główną siłą napędową marketingu. W XX wieku powstało poczucie społecznej odpowiedzialności u reklamodawców. Podział reklamy tradycyjnej ze względu na zasięg (liczbę odbiorców):
Reklamę masową- reklama prasowa, radiowa, TV, reklama zewnętrzna, reklama kinowa.
Reklamę półmasową- gazety i czasopisma fachowe, biuletyny i publikacje specjalistyczne, reklama pocztowa, reklama…
… na konsumentów w procesie komunikacji marketingowej przedstawiają teoretyczne modele zachowania się konsumenta począwszy od bardzo prostych behawiorystycznych, aż do bardzo skomplikowanych holistycznych. Model Osobowości Freunda:
Id (instynkt)- zasada przyjemności  Ego (jaźń) zasada realizmu  Superego (kultura)- zasada moralności
Model Kognitywny (stosowany w działaniach komunikacyjnych) (TOTE)- zgodność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz