Metody analizy danych marketingowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody analizy danych marketingowych - strona 1 Metody analizy danych marketingowych - strona 2 Metody analizy danych marketingowych - strona 3

Fragment notatki:

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 6 stron.
Metody analizy danych marketingowych Zestawienia tabelaryczne i graficzne
prosty sposób przedstawiania danych z badań rynku
odnoszą się do danych nominalnych (jakościowych)
mogą być stosowane przy danych wyrażonych za pomocą liczb (dane przedziałowe, porządkowe i ilorazowe)
Tabela 1. Rozkład liczby punktów sprzedaży według oferowanych warunków zakupu Warunki zakupu
Liczba punktów sprzedaży
Struktura procentowa (%)
Opust
10
50
Raty
7
35
Kredyt
4
15
Ogółem
21
100
Źródło: Opracowanie własne Rysunek 1. Rozkład liczby punktów sprzedaży według oferowanych warunków zakupu Mierniki analizy zbiorowości według typu danych Typ danych Mierniki analizy Dane nominalne wskaźnik struktury procentowej, dominanta Dane porządkowe wskaźnik struktury procentow ej, dominanta, mediana Dane przedziałowe i ilorazowe wskaźnik struktury procentowej, dominanta, mediana, średnia odchylenie standardowe Miary tendencji centralnej Dominanta
wartość, która w zbiorze danych występuje najczęściej
rysunek, zestawienie tabelaryczne
Dominanty nie wyznacza się:
w rozkładach, które nie posiadają jednego wyraźnie określonego maksimum liczebności
w rozkładach, które maja kilka wyraźnie zaznaczających się wartości o największych liczebnościach
Dominanta Tabela 1 Rozkład liczb y reklamacji Liczba reklamacji
Liczba punktów sprzedaży
Struktura procentowa
0
4
19,0
10
8
38,1
największa liczebność i największa częstość
20
6
28,6
30
2
9,5
40
1
4,8
Ogółem
21
100
Dominanta liczby reklamacji wynosi 10 - najwięcej punktów sprzedaży o takiej liczbie reklamacji Rozkład obrotów rocznych Roczne obroty (mln zł)
Liczba punktów sprzedaży
Struktura procentowa
[0,8, 2,0)
8
38,1
[2,0, 3,2)
10
47,6
największa liczebność i największa częstość
[3,2, 4,4)
2


(…)

… udziałów rynkowych 4 firm
C4= S1+S2+S3+S4
C4 - (0-100) 0-większe rozproszenie, 100 większa koncentracja
Indeks Herfindahla (określa rodzaj konkurencji na danym rynku - monopol, konkurencja doskonała)
HI = 10000 ၓS2i
Si - udział w rynku i -tej firmy
IH - (0; 10000)
0 - konkurencja doskonała
10000 - pełny monopol

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz