Badania marketingowe wykład- wywiady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe wykład- wywiady - strona 1 Badania marketingowe wykład- wywiady - strona 2 Badania marketingowe wykład- wywiady - strona 3

Fragment notatki:


VIII. WYWIAD 1. Wywiady bezpośrednie dzielą się na: indywidualne - osobiste
grupowe 2. Wszystkie rodzaje wywiadów charakteryzują się dwiema cechami takimi jak: stopień standaryzacji wywiadu:
całkowicie niestandaryzowane, czyli swobodne
standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi
Im większy stopień standaryzacji, tym mniejszą swobodę ma osoba prowadząca wywiad. stopień jego głębokości i jednocześnie stopień ukrycia przed respondentem celu wywiadu
Gdy prowadzący stara się wydobyć od respondenta więcej dokładnych wiadomości dotyczących zwłaszcza motywów jego postępowania, to wywiad staje się głębszy. 3. Klasyfikacja wywiadów bezpośrednich wywiady proste standaryzowane
instrument pomiarowy to standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami
zdanie osoby prowadzącej wywiad ogranicza się do przeczytania pytań i zanotowania odpowiedzi
wywiady proste niestandaryzowane tzw. wywiady swobodne
występują często na etapie projektowania badania
osoba prowadząca wywiad osobisty ma dużą swobodę w zadawaniu i modyfikacji pytań, wyjaśnianiu ich znaczenia oraz zadawaniu pytań dodatkowych
w kwestionariuszu ankietowym przeważają pytania otwarte prowadzący wywiad może pokazywać respondentowi rysunki, próbki towarów, plansze, tablice
wywiady pogłębione standaryzowane
indywidualne lub grupowe
pytania pośrednie z wyskalowanymi odpowiedziami
sondaże określonego segmentu rynku towarów konsumpcyjnych
przykładami wywiadów pogłębionych standaryzowanych są metody projekcyjne
osoba prowadząca wywiad musi być przeszkolona i doświadczona
wywiady pogłębione niestandaryzowane
rozmowa, której celem jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio osoby poddanej pomiarowi
indywidualne lub grupowe
często stosowane są na etapie projektowania badań marketingowych
duże doświadczenie osoby prowadzącej wywiad
musi zachęcić respondentów do swobodnych wypowiedzi na dany temat.
bardzo ważna jest instrukcja przeprowadzenia wywiadu 4. Wybór rodzaju wywiadu Decyzję o wyborze rodzaju wywiadu podejmuje badacz. Wywiady proste standaryzowane stosuje się gdy:
prowadzący wywiad i respondent rozumieją się wzajemnie co do celu pomiaru i rodzaju poszukiwanych danych
respondent jest zdolny do dostarczenia potrzebnych danych
respondent jest skłonny udzielić odpowiedzi. 5. Wady i zalety różnych narzędzi pomiarowych Zalety Wady Wywiad osobisty przeprowadzany w domu Najwyższy współczynnik reakcji


(…)

… od określonej osoby
Dopuszcza użycie wszelkich typów kwestionariusza
Pozwala na wyjaśnienie pytań niejasnych
Pozwala na łatwe użycie materiałów poglądowych
Wąska dystrybucja
Trudno utrzymać nadzór i kontrolę nad ankieterem
Często trudne identyfikowanie elementów (osób) które odpowiadają kryterium doboru próby
Najbardziej kosztowna metoda ankietowania
Wysokie koszty powtórnej wizyty u osób, których ankieter nie zastał
Stosunkowo powolna metoda
Wrażliwość na tendencyjność ankietera
Wywiad w pasażu handlowym
te same zalety co w przypadku wywiadu przeprowadzanego w domu oraz:
Względnie krótki czas
Mniej kosztowny niż wywiad w domu
Znacznie lepszy nadzór i kontrola ankietera niż przy wywiadzie w domu
Trudniejsza kontrola doboru próby niż w przypadku wywiadu w domu
Wywiady zazwyczaj muszą być krótsze niż wywiad w domu
Wywiad pocztowy
Bywa jedyną metodą dotarcia do respondenta
Łatwo opracować kryteria doboru próby, gdy mamy listy wysyłkowe
Nie poddaje się tendencyjności ankietera
Respondenci pracują w swoim tempie
Zapewnia anonimowość respondentów
Możliwa szeroka dystrybucja
Najlepszy do osobistych drażliwych pytań
Metoda najmniej kosztowna
Słaba kontrola zapewnienia odpowiedzi od konkretnej osoby
Nie można uzyskać odpowiedzi od niepiśmiennych
Nie można kontrolować tempa reakcji (długi czas reakcji)
Prowadzący badanie nie może wyjaśnić pytań niezrozumianych
Nie pozwala sondować pytań bez podanej odpowiedzi
Brak wpływu na zmianę sekwencji pytań
Tendencyjność sekwencji: respondenci widzą od razu cały kwestionariusz
Wywiad telefoniczny
Względnie niski koszt
Możliwa szeroka dystrybucja
Silny nadzór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz