Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego - strona 1 Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego - strona 2 Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego - strona 3

Fragment notatki:

Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego.
1. Co wchodzi w skład analizatora wzrokowego i słuchowego?
analizator wzrokowy: receptor, droga doprowadzająca, korowa część analizatora
analizator słuchowy: receptor, droga słuchowa,korowa część analizatora, nerwy
odśrodkowe przekazujące impulsy z mózgu do określonych narządów artykulacyjnych
2. Jakie są przyczyny zakłóceń spostrzeżeń wzrokowych?
-uszkodzenia receptorycznej części analizatora wzrokowego tj. nieprawidłowa budowa gałki
ocznej
-defekt korowej części analizatora wzrokowego
3. Wymień co najmniej 5 symptomów zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej?
-błędy ortograficzne
-zapominanie niektórych dużych liter
-opuszczanie drobnych znaków graficznych i interpunkcyjnych
-mylenie liter o podobnie optycznych kształtch
-kłopoty w różnicowaniu, zapamiętywaniu i odtwarzaniu figur geometrynych i liter
4.Wymień conajmniej 3 symptomy zaburzeń kierunkowego aspektu spostrzegania?
-przestawianie liter, sylab i wyrazów
-nieodpowiedni dobór linijek
-mylenie kerunku zapisu
-niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów w stosunku do strony zeszytu
5. Jak badać percepcję wzrokową?
-obserwacja dziecka podczas codziennych czynności, zadań, czytania, rysowania
- wywiad z rodzicami
-analiza wytworów, głównie rysunków wykonanych według gotowych wzorów
-próby eksperymentalne
6. Jak badać orientację przestrzenną ? to samo co z percepcją wzrokową
7. Zdefiniuj pojęcie słuchu fonematycznego
-Słuch fonematyczny jest to zdolność prawidłowego różnicowania dźwięków.
8. Wymień conajmniej 5 symptomów zaburzeń analizy i syntezy słuchowej?
-mylenie głosek oraz struktur dźwiękowych zbliżonych fonetycznie
-przestawianie, opuszczanie, dodawanie liter i sylab
-zamiana wyrazów na bliskoznaczne
-nieprawidłowe pisanie wyrazów z samogłoskami nosowymi i zespołami dźwiękowymi
-zmiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne
9.Jak badać percepcję słuchową ( analizę syntezę słuchową i słuch fonematyczny)
-wywiad z rodzicami
-obserwacja dziecka
-proby ekperymentalne
10. Wyjaśnij pojęcie laternizacji
-Laternizacja jest związana z dominowaniem jednej z półkul mózgowych.Laternizacja to
przewaga jednej strony ciała nad drugą zwazana z dominacją jednej z półkul mózgowych
11. Wymień rodzaje laternizacji
-jednorodna (jednostronna) prawostronna
-jednorodna lewostronna
- niejednorodna (skrzyżowana)
-nieustalona (słaba)
12.Wymień conajmniej 5 symptomów zaburzeń laternizacji
-mylenie liter o podobnych kształtach a innym położeniu i kierunku
-pismo lustrzane
-przestawianie liter i cząstek wyrazowych
-zmiana kolejności liter a nawet wyrazów
-wolne tempo czytania
13. Jak badać laternizację
-wywiad z rodzicami
-obserwacja zachowania w sytuacjach w których dziecko musi dokonać wyboru jednego z
dwóch narządów ruchu, zmysłu np. którą ręką je lub kroi. którą nogą kopie
-próby ekserymentalne: dominacja ręki, nogi, uszu, oka
14. Wymień conajmniej 5 symptoów zaburzeń rozwoju motorycznego w pierwszych
miesiącach życia dziecka i 5 w okresie późniejszym
pierwsze miesiące:
-utrudniony podpór na obu przedramieniach, ponieważ łocie cofają się do tyłu
-brak lub słaba stabilizacja główki w próbie podciągania za rączki oraz w próbie siedzenie lub
w próbie zwiesznia pachowego po 6 tyg. życia
-brak umiejętności przenoszenia przedramion do przodu
- mocne odginani głowy, prężenie kończyn dolnych przy równoczesnych tudnościach z
podporem na przedramieniach
-asymetryczny rozkład ruchów
- niewystarczający lub całkowity brak reakcji na światło po 3 m.ż
późniejszy okres:
-obniżenie sprawności manualnej
- trudności w pisaniu zbyt wolne tempo wykonywania czynnośći
-mała precyzja ruchów dłoni i palców
-słaby poziom graficzny pisma
-opuszczanie linijek
-przekraczanie linijek
-litery drżące o niepewnym kształcie
15. Jak badać motorykę.
-wywiad z rodzicami
-obserwacja dziecka podczas codziennych zajęć, zabaw manipulacyjnych, konstrukcyjnych,
czynności obugowych
-analiza wytworów powstałych podczas zajęć plastycznych czyli rysunków, wycinanek ,
mowania, lepienia , pisania
-próby eksperymentalne: polska adaptacja testu Oziereckiego dokonana przez Barańskiego ,
próba kreskowania wg Miry Stanbak
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz