Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - strona 1 Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - strona 2

Fragment notatki:

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
1.Czego dotyczy kryzys psychospołeczny w wieku przedszkolnym wg. E.H Eriksona?
- Kryzys psychospołeczny wg. E.Eriksona dotyczy inicjatywy vs poczucia winy ( ukształtowanie
orientacji na cele i inicjatywność w działaniu)
2.Wymień wydarzenia znaczące w wieku przedszkolnym?
-dzieci usiłują zachowywać się w dorosły sposób i wziąć na siebie odpowiedzialność odnośnie
spraw przekraczających ich możiwości
-obierają sobie czasem cele lub działania które są sprzeczne z celami lub działaniami innych
członków rodziny, a konflikty te wzbudzać mogą poczucie winy
-pomyślne rozwiązanie tego kryzysu wymaga wyważenia: dziecko musi utrzymać swoje
poczucie inicjatywy
3.Co oznacza że dziecko działa na lini najmniejszego oporu?
-Oznacza to, że dziecko działa najprostrzym spsobem umożliwającym uzyskanie maksimum
przyjemności
4.Co różni zabawę 'na niby' od zabawy 'na serio'
a) zabawa na serio
-naśladowanie, przedmioty spełniają swoją rzeczywistą funkcję np. butelka jest butelką,
czynnikiem determinującym jest sytuacja zewnętrzna, otoczenie dziecka, żródłem
przyjemności jest zainteresowanie samym działaniema nie jego rezultatem, nie odróżnianie
sytacji zabawy od sytuacji realnej
b)zabawa na niby:
-udawanie, wchodzenie w role, używane przedmioty grają rolę czegoś innego np. miotła to
koń, czynnikiem determinującym jest wytuacja wewnętrzna pragnienie dziecka, źródłem
przyjemności jest dążenie do osiągnięcia celu, umiętność podporządkowania się regułom gry,
odróżnianie sytuacji zabawy od sytuacji nie będącej zabawą
5.Jakie mogą być konsekwecje preferowania przez rodziców określonych stylów
wychowania?
a) atorytarny styl: dziecko jest koformistyczne i uległe, przygaszone, agresywne, wymykające
się spod kontroli
b) permisywny: dziecko jest egoistyczne i niedojrzałe w kontaktach z rówieśnikami, gorzej
radzi sobie w szkole w okresie dorastania, rzadziej podejmuje się zobowiązań, bywa
agresywne,
c)autorytatywny: dziecko jest niezależne iwierzące w siebie, skłonne do współpracy i
wrażliwe na potrzeby innych, ma wysoką samoocenę, osiąga wyższe niż inne dzieci oceny w
szkole, jest pewne siebie
d)niezangażowany: dziecko jest impulsywne, aspołeczne,mniej sprawne w kontaktach
rówieśniczych, mniej zainteresowanezdobywaniem nowych umiejętności w szkole
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz