Rodzaje testów i zasady ich zastosowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje testów i zasady ich zastosowania  - strona 1 Rodzaje testów i zasady ich zastosowania  - strona 2 Rodzaje testów i zasady ich zastosowania  - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE TESTÓW I ZASADY ICH ZASTOSOWANIA Testy w diagnozie pedagogicznej: Testy to narzędzie pomiaru kompetencji motorycznych, percepcyjnych i umysłowych. Wynikiem testowania jest zbiór poprawnych lub niepoprawnych rozwiązań zadań testowych. Dzięki specjalnej procedurze doboru zadań zbiór ten można traktować jako próbkę jawnych dokonań badanego, z której wnioskuje się o jego niejawnej kompetencji.
Cechy testu: dokładność
czułość
skala ocen do ścisłego przestrzegania
adresat do którego może być zastosowany
walidacja: co mierzy dany test?
instrukcja określająca sposób stosowania testu
materiał do zastosowania
Testy ogólnych zdolności i umiejętności: Prototypem testu jest indywidualny test inteligencji, jednowymiarowy lub wielowymiarowy. Są też grupowe testy inteligencji oraz testy zdolności umysłowych. Są też indywidualne i grupowe testy szczególnych zdolności, np. matematycznych, plastycznych czy muzycznych. W badaniach oświatowych często mierzy się ogólne i szczególne zdolności uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że:
taki pomiar wymaga kwalifikacji, które posiada jedynie psycholog
proste w użyciu grupowe testy zdolności umysłowych nie przez wszystkich są uważane za testy inteligencji
wynik testowania zdolności oblicza się na podstawie norm ustalonych w badaniu standaryzacyjnym na próbce reprezentującej określoną populację
Test osiągnięć szkolnych: Test osiągnięć dzieli się na standaryzowane i nie standaryzowane. W pierwszych rozkład wyników w populacji jest znany, w drugich, do których należą narzędzia wytwarzane przez samych nauczycieli. Różnica między testami zdolności a standaryzowanymi testami osiągnięć szkolnych nie jest ostra, ale uchwytna. Pierwsze mierzą spontaniczne, czyli niećwiczone przejawy kompetencji. Dlatego układa się je z zadań możliwie nowych dla wszystkich badanych. Jeśli ten warunek nie jest spełniony w odniesieniu do pewnej kategorii osób, test uważa się za stronniczy. Test osiągnięć szkolnych mierzą wyniki zorganizowanego uczenia się, odnoszą się więc do celów kształcenia. Ich związek z programem kształcenia bywa różny. Najsilniej związane z programem są testy koncentrujące się na wiadomościach, słabiej testy umiejętności szkolnych, najsłabiej - testy szczególnych zdolności szkolnych, czyli możliwości uczenia się szczególnych umiejętności.
Rodzaje testów: Test do badania lęku w sytuacjach szkolnych: Lęk szkolny rozumiany jest jako „względnie długotrwała gotowość do odczuwania sytuacji szkolnych, zwłaszcza wymagających osiągnięć, jako sytuacji osobistego zagrożenia”. Kwestionariusz wywiadu do badania lęku szkolnego zwiera 14 pytań tak dobranych, by obejmowały sytuacje, w których wielokrotnie znajdowało się każde z dzieci. Sytuacje szkolne wywołujące lęk u uczniów wynikają z wymagań społecznych stawianych przez szkołę, związanych z jej podstawowymi funkcjami: funkcją nauczającą i wychowującą. Pytania kwestionariusza nie dotyczą funkcji wychowującej szkoły, obejmują natomiast wszystkie trzy typy wymagań wynikających z nauczającej funkcji szkoły: wymagania intelektualne ogólne, intelektualne szczegółowe, wymagania pozaintelektualne. Dotyczą lęku przed stopniem szkolnym, lęku przed oceną nauczyciela i rówieśników, lęku przed publicznymi wystąpieniami, przed osiąganiem gorszych niż inni wyników i odrzuceniem.


(…)

… gorszych niż inni wyników i odrzuceniem.
Test do badania stosunków do cudzego i własnego dobra:
Badaniu stosunku do cudzego i własnego dobra służy skonstruowana przez MARIĘ DEPTUŁĘ sytuacja testowa tzw. „Przedstawienie”, w której dziecko doradzają prowadzącemu badanie, jak ma rozdzielić miejsca na widowni pomiędzy dzieci różniące się wzrostem, w tym badanego w tym badanego, ujawnia swój stosunek…
… ilustracja tej historyjki przedstawia chłopca leżącego w łóżku i rozmawiającego przez telefon. Druga ilustracja przedstawia innego chłopca stojącego w innym pokoju i rozmawiającego prze telefon. Po zawieszeniu ilustracji na tablicy piszemy pod nim zdanie: „Chłopiec obiecał choremu koledze przynieść zeszyty i nie przyniósł”. Druga historyjka dotyczy nieoddania znalezionego portfela właścicielowi. Pierwsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz