Wprowadzenie do pedagogiki - strona 3

Zagadnienia wstępne - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Łaniewska
  • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Pedagogia - społeczne praktyki edukacyjne; dotyczy edukacyjnych, wychowawczych relacji między ludźmi. Wychowawcą może być każdy. Instytucje (edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne) traktujemy jako takie placówki, które tkwią w pewnym kontekście, który jest nie bez znaczenia dla ich f...

Edukacja zliberalizowana - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Łaniewska
  • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

powstanie: pojawienie się proletariatu, urbanizacja, interpretujące się jako doświadczanie wspólnego losu. Ruchy emancypacyjne, powstaje ideologia, która pomaga zidentyfikować się tej specyficznej grupie społ. -odrębna wersja społeczeństwa a dla edukacji jest ważnym sposobem myślenia. Tym co najważn...

Ideologie liberalne - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Łaniewska
  • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

2 Ideologie liberalne: wiążą się z powstaniem kapitalizmem, protestantyzmem- zmieniał relacje człowieka do Boga, wzmacniał dyskurs indywidualistyczny, wyodrębnia jednostkę z grupy (wcześniej człowiek istniał tylko w spol.)Ludzie zaczęli kons...