dziesięciościan edukacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3178
Wyświetleń: 7826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dziesięciościan edukacji - omówienie  - strona 1 dziesięciościan edukacji - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia
Ściana edukacji
Globalizacja
Neutralny opis
Świat: problemy
globalne, wojny,
zagrożenia środowiska
naturalnego,
wyczerpywanie się
surowców
energetycznych, podział
na polityczne centrum i
peryferie
Etatyzacja
To naród, państwo, jego
suwerenność, ustrój,
konieczność znalezienia
miejsca w świecie,
wrogowie-sojusznicy,
siła i stabilność, racje
stanu
Nacjonalizacja
To naród, tradycja,
swoistość kulturowa,
istota więzi i odrębność
Kolektywizacja,
socjalizacja
wtórna
Klasa społeczna, więzi,
interes klasowy,
odrębność etosu,
solidarność z ludźmi o
podobnych pozycjach i
położeniu,
kształtowanie
przekonań o
szczególnym miejscu i
misji własnej klasy
Organizacje i instytucje,
wychowanie do
podziału pracy,
kształtowanie
ideologicznych
przekonań o słuszności
zastanego podziału i
funkcji, jakie za sobą
pociąga
Oddziaływanie grypy
pierwotnej, rodziców,
grupy rówieśniczej,
Polityzacja,
biurokratyzacja,
profesjonalizacja
Socjalizacja
(uspołecznienie
pierwotne)
Patologia nadmiaru
Kosmopolityzm,
globalizm,
wyolbrzymienie
dramatu ludzkiego w
wymiarze światowym
przy jednoczesnym
niezauważeniu
problemów własnego
państwa, marginalizacja
społeczeństw i
problemów lokalnych
Etatyzm, czyli zbyt
duże ingerencje państwa
za pomocą środków
administracyjnych w
życie społeczne,
kształtowanie
irracjonalnego,
religijnego kultu
państwa, jego instytucji
i przywódczych osób,
instytucje totalne,
wychowanie jako
tresura
Nacjonalizm, nazizm,
wyższość jednego
narodu nad innym, tym
samym zamknięcie się
Skrajny kolektywizm,
przewaga i dyktatura
klas, wyrzeczenie się
obrony własnego
państwa na rzecz
obrony interesów
klasowych
Patologia niedomiaru
Partykularyzm
(zwracanie uwagi tylko
na własne problemy)
Anarchizm,
delegitymizacja
państwa,
nieutożsamianie się z
państwem, alienacja
polityczna
Alienacja społeczna,
wykorzenienie z więzi
narodowej,
aspołeczność,
kosmopolityzm
Partyjność, alienacja
polityczna
Wychowanie do
instytucji i organizacji
prowadzi do syndromu
osobowości
autorytarnej, łączącej
tendencje do dominacji
z tendencjami do
uległości
Alienacja pracy (praca
nie ma wartości),
aspołeczność i
egocentryzm
Ograniczenie
horyzontów do
podwórkowości, to
Wykroczenie przeciwko
normom
Ćwiczenia
Inkulturacja,
personalizacja
Wychowanie i
jurdyfikacja
Kształcenie i
humanizacja
Hominizacja
środowiska lokalnego,
wrastanie w zastane
normy
To osobowość
kulturowa i społeczna,
istota ludzka jako
rezultat wrastania w
kulturę i dokonywanie
autonomicznych
wyborów wartości,
systemów
filozoficznych
religijnych
Obywatel, wdrożenie do
realizowania i
akceptowania ról i
czynności
obywatelskich;
jurdyfikacja-kształcenie
świadomości
prawniczej
To osoba ludzka,
wiedza, światopogląd,
umiejętności, nawyki,
kompetencje
interakcyjne,
kształtowanie potrzeb
wtórnych
Organizm, kształcenie
cech gatunkowych
człowieka, wychowanie
zdrowotne, higieniczne
i seksualne, to także
unikanie kary i
maksymalizacja
nagrody, to
kształtowanie i
kanalizowanie potrzeb
pierwotnych
wyłącznie lokalne
widzenie siebie i świata
Przesada w procesach
edukacyjnych, w
koncentracji na wielkich
ideałach, idealistyczne
oderwanie od
rzeczywistości,
koncentracja na
własnych przeżyciach
jako lepszych od świata,
który jest zły
Osobowość zewnętrznie
sterowana, uwięzienie
w ramach
mieszczańskich,
sztywność osobista
Analfabetyzm
kulturowy i
funkcjonalny,
rozchwianie i brak
zasad, wartości
Akademizm,
ozdobność,
nieprzydatność wiedzy i
umiejętności,
konserwatyzm
poznawczy
Analfabetyzm
funkcjonalny i
deprawacja
To ustawiczne
wglądanie w siebie,
naturyzm, seksualizm,
przesadna
odpowiedzialność
To niedomogi
organizmu, animalizm,
zastąpienie wartości
przez potrzeby
pierwotne, to także
kalectwa i niedorozwój
Wykroczenie przeciwko
normom, anemia, brak
świadomości praw i
obowiązków, brak
umiejętności prawnego
funkcjonowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz