kategorie pojęciowe na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kategorie pojęciowe na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Egzamin – Wprowadzenie do pedagogiki
Kategorie pojęciowe:
1. Różne rodzaje wiedzy o edukacji: wiedza potoczna, wiedza filozoficzna, wiedza
teologiczna, wiedza naukowa
2. Pedagogika: pedagogika tradycyjna, pedagogika współczesna
3. Modele nauki w ujęciu historycznym: model przednowoczesny, model nowoczesny,
model ponowoczesny
4. Kultura: trauma kulturowa, dziedziny kultury
5. Paradygmaty naukowe w pedagogice: paradygmat pedagogiki humanistycznej,
paradygmat pedagogiki empirycznej, paradygmat pedagogiki krytycznej
6. Paradygmaty metodologiczne badań empirycznych: paradygmat badań ilościowych,
paradygmat badań jakościowych
7. Pedagogia: w znaczeniu tradycyjnym, jako paradygmat edukacyjny, w znaczeniu
Bersteinowskim
8. Ewolucja tożsamości pedagogiki: problemy instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji
9. Naturalizm: pozytywizm, wiedza pozytywna, inżynieria społeczna
10. Społeczne tworzenie rzeczywistości: wiedza, światopogląd, świadomość społeczna
11. Obiekt badań: człowiek(ludzie), wytwory ludzkich działań, sensy i znaczenia
(kulturowe)
12. Metody zbierania danych i informacji: ilościowe, jakościowe
13. Teorie: teorie empiryczne, teorie średniego zasięgu (modele) teorie ogólne
(aksjologiczne)
14. Przedmiot badań pedagogiki: społeczna praktyka edukacyjna, edukacja w znaczeniu
tradycyjnym, edukacja w znaczeniu współczesnym
15. Procesy edukacyjne- dekader edukacyjny: hominizacja, proces naturalnego wzrastania
i wrastania, procesy celowościowe i procesy uspołecznienia
16. Procesy naturalnego wrastania w wzrastania: rozwój, socjalizacja pierwotna,
socjalizacja wtórna, kulturacje (akulturacja, akulturacja, inkulturacja )
17. Procesy celowościowe: kształcenia, wychowania
18. Kształcenie: nauczanie , uczenie się
19. Procesy uspołecznienia: kolektywizacja, polityzacja, nacjonalizacja, etatyzacja,
globalizacja
20. Systemy: edukacyjny, oświatowy, polityka oświatowa
21. Podmioty edukacji: rodzina, politycy, samorządowcy, administracja oświatowa,
profesjonaliści w obszarze społecznej praktyki edukacyjnej, media
22. Funkcje systemu oświatowego: funkcja adaptacyjna, rekonstrukcyjna, emancypacyjna
23. Dyskursy edukacyjne: gatunek „mowy” obecny w szkole, zderzenie interakcyjne,
uwarunkowane historycznie i epistemologicznie reguły budowy wypowiedzi na temat
edukacji
24. Rewolucja: rewolucja naukowo- techniczna, informatyczna , podmiotów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz