Pedagogika ogólna - referaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6825
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika ogólna - referaty - strona 1 Pedagogika ogólna - referaty - strona 2 Pedagogika ogólna - referaty - strona 3

Fragment notatki:

Anna Martinez Czapek Luhnstedt, 20.05.11
Pedagogika spoleczna Semesrt 2
Na zaliczenie proszę o wybranie jednego z problemów społecznych, który znacie z własnego doświadczenia i spróbujcie opracować rozwiązanie za pomocą metody pracy z indywidualnym przypadkiem. Proszę krótko opisać przypadek, a następnie zarys pracy
Zjawisko agresji w wychowaniu dziecka w rodzinie
Każda rodzina ma swój indywidualny, swoisty dla siebie styl, sposób życia wewnątrzrodzinnego, sposób wyrażania uczuć, okazywania zrozumienia i stosunku do innych. Brak równowagi w systemie rodzinnym oraz niewłaściwe oddziaływania wychowawcze są powodem zaburzeń w zachowaniu. Jednym z efektów zaburzeń jest agresywność. Zagadnienie to ma istotne znaczenie ze względu na szerzącą się i narastającą agresję dzieci i młodzieży a w konsekwencji obniżające się społeczne poczucie bezpieczeństwa. Rozwój agresywności jest procesem długotrwałym i przebiega stopniowo wraz z ogólnym rozwojem psychicznym dziecka. Obecny stan wiedzy psychologicznej wskazuje, że spośród czynników wewnątrzrodzinnych wkład w formowanie się agresywności u dziecka mają głównie czynniki wiążące się ze spełnianiem funkcji rodzicielskich. Najsilniej związane z agresywnością są: brak akceptacji dziecka ze strony rodziców, czyli odrzucenie emocjonalne oraz permisywność wobec agresywności dziecka. 1
Odrzucenie emocjonalne przez rodziców wywołuje u dziecka frustrację potrzeb bezpieczeństwa oraz więzi emocjonalnej, co prowadzi do agresji. Nieakceptowanie dziecka oznacza również, że rodzice stanowią słabe źródło pozytywnych wzmocnień i nagród, wobec czego są mało efektywni w uczeniu dziecka, jak kontrolować własną agresję. Permisywność rodziców polega na pobłażliwym przyzwalaniu dziecku na przejawianie agresji. Często wiąże się ona z ogólną tolerancją i pobłażliwością wobec zachowań agresywnych ich dzieci. Niespójność reagowania rodziców, wyrażająca się przede wszystkim silnym okazywaniem miłości połączonym z surowym karaniem, prowadzi do rozwoju agresywności u dziecka. Istotnym także czynnikiem dla powstawania agresywności u dzieci jest okazywanie przez rodziców przewagi nad dzieckiem poprzez poniżanie go oraz traktowanie go przedmiotowo. Niekorzystna atmosfera rodzinna w każdym przypadku grozi powstaniem zaburzeń w zachowaniu dzieci, hamuje ich rozwój umysłowy, a zwłaszcza społeczno - moralny, zakłócając lub hamując motywacje do nauki. Poczucia beznadziejności i bezsiły, jakiego doznaje dziecko odrzucone przez rodziców, rzutuje na jego prace w szkole, zniechęcając je do wysiłku, obezwładnia psychicznie, a przede wszystkim jest czynnikiem zaburzającym zachowanie się dziecka, w tym także zachowania agresywn. H. Spionek analizując przyczyny zachowań agresywnych dzieci, najczęściej wymienia następujące czynniki : ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz