Eksperyment i inne metody badawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksperyment i inne metody badawcze - strona 1 Eksperyment i inne metody badawcze - strona 2

Fragment notatki:

Eksperyment w psychologii społecznej: - istotą jest celowe wywoływanie jakiegoś zjawiska (czyli kształtowanie jego natężenia lub częstości) za pośrednictwem manipulowania jego przypuszczalnymi przyczynami w warunkach dobrze kontrolowanych przez badacza, Zmienna zależna: to jakaś właściwość psychiki lub zachowania, pod względem której ludzie mogą się różnić, a badacze próbują w eksperymencie stwierdzić, od czego różnice te zależą. Zmienna niezależna: przypuszczalna przyczyną zjawiska, które nas interesuje. Grupa eksperymentalna: Badani, u których przyczyna zostaje wprowadzona. Grupa kontrolna: Badani, u których przyczyny nie wprowadzono. Randomizacja: losowy przydział badanych do różnych warunków. Trafność wewnętrzna: wielkości badanego efektu (różnicy między grupą eksperymentalną i kontrolną) Mediator: pośrednik
Eksperyment naturalny - manipulacja zmienną niezależną i pomiar zależnej odbywa się w zwyczajnym, naturalnym otoczeniu osoby badanej, choć zwykle jest ono lekko zmodyfikowane na potrzeby badania Eksperyment laboratoryjny - odbywa się w laboratorium
Cele powtarzania badań:
- replikacja podstawowego efektu, - sprawdzaniu skuteczności manipulacji,
- polepszaniu trafności wewnętrznej, - polepszaniu trafności zewnętrznej,
- eliminacji alternatywnych wyjaśnień, - poszukiwaniu moderatorów efektu
- poszukiwanie mediatorów efektu.
Inne metody badawcze Obserwacja - to zapis i jakaś kategoryzacja ludzkich zachowań (lub ich śladów) bez prób wpływania na ich przebieg
- nie wymaga od badacza szczególnie rozbudowanej wiedzy o tym, co chce badać
- może być obserwacja systematyczna, uczestnicząca( badacz występuje w roli jednego z badanych), analiza danych archiwalnych Zalety obserwacji: -możliwość śledzenia przebiegu ludzkiego zachowania w jego naturalnym środowisku, co pozwala dowiedzieć się o istotnych sprawach,
- dysponowanie wytrenowanymi obserwatorami posługującymi się dobrze sprawdzonym systemem kodowania zachowań pozwala mierzyć takie aspekty ludzkiego zachowania, których nie sposób byłoby zmierzyć za pomocą innej metody. Wady obserwacji: - Niektórych zachowań i procesów nie sposób zaobserwować, gdyż trwają zbyt długo (jak socjalizacja), są zbyt rzadkie (zabójstwo), lub ukrywane z różnych względów (seks, nieuczciwość)
- bywa podatna na wykrywanie zależności pozornych, które w rzeczywistości nie istnieją lub występują z innych powodów, niż obserwatorowi się wydaje
- podatność jej wyników na t e n d e n c y j n o ś ć o b s e r w a t o r a , w szczególności jego oczekiwania (często ulubione) co do wyników.

(…)

…, jak zmiany opinii społecznej( wprowadził Nowak)
Dysonans poznawczy - stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze (np. myśli i sądy), które są niezgodne ze sobą. Dysonans może pojawić się także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zabiegi, mające na celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz