Metody badawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badawcze - strona 1 Metody badawcze - strona 2 Metody badawcze - strona 3

Fragment notatki:


Hipoteza jest przede wszystkim narzędziem badawczym - Nie na każde pytanie można sformułować sensowną odpowiedź
- Lepiej zrezygnować z hipotez, niż tworzyć hipotezy nieuzasadnione, niejasne lub zawężające możliwości odpowiedzi 1.7. Trzy podstawowe metody badawcze a. Metoda obserwacyjna: opisywanie zachowania społecznego o pozanaukowa obserwacja niesystematyczna - polega na przyglądaniu się
ludziom i spostrzeganiu tego, co robią (ukryta kamera) o obserwacja systematyczna - obserwatorzy są przeszkoleni, szukają odpowiedzi na pytania dotyczące określonego zjawiska społecznego, obserwują i kodują je według zbioru wcześniej przygotowanych kryteriów o obserwacja uczestnicząca - polega na tym, że obserwator wchodzi niejako w środowisko, które chce badać, stara się jednak, aby jego obecność w żaden sposób nie wpływała na przebieg sytuacji. o analiza archiwalna - pamiętniki, powieści, listy samobójców, programy telewizyjne, artykuły w czasopismach czy reklamy o cel - opis zjawiska społecznego
wady: o niektóre rodzaje zachowań są trudne do obserwacji, ponieważ albo zdarzają
się bardzo rzadko, albo pojawiają się jedynie wtedy, gdy człowiek pozostaje w samotności. o jest ona ograniczona do konkretnej grupy w konkretnej sytuacji, np. grupy dzieci bawiących się w parku. b. metoda korelacyjna: przewidywanie zachowania społecznego o polega na systematycznym pomiarze dwóch zmiennych lub ich większej liczby i sprawdzaniu, czy są one ze sobą związane
o cel - szacowanie stopnia korelacji pomiędzy dwiema zmiennymi
o kiedy i dlaczego pojawia się interesujące nas zachowanie (np. badanie relacji, jaka zachodzi pomiędzy agresywnymi zachowaniami dzieci a ilością przemocy oglądanej w telewizji) o korelacja dodatnia - wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej, np. im wyższy jest człowiek tym więcej waży (max +1).
korelacja ujemna - wzrostowi jednej zmiennej towarzyszy spadek wartości drugiej (max -1) o korelacja zerowa - pomiędzy dwiema zmiennymi nie ma korelacji o grupy badane mają być reprezentatywne o próba losowa - każdy człowiek wchodzący w skład populacji ma taka samą
szansę na pojawienie się w próbie o metoda korelacyjna nie mówi, która zmienna jest przyczyną, a którą skutkiem. c. metoda eksperymentalna: odpowiadanie na pytanie o przyczynę
o pozwala na określenie związków przyczynowych o występuje bezpośrednia interwencja ze strony badacza

(…)

… na inne sytuacje) o stopień, w jakim można uogólniać zachowanie grupy ludzi uczestniczących w badaniach na zachowanie ludzi w ogóle (generalizacja na innych ludzi). o realizm psychologiczny - stopień, w jakim kontrolowane w eksperymencie procesy psychologiczne są podobne do procesów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym o stosowanie instrukcji maskujących - przedstawienie im celu badań różnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz