Wykład - Metodologia Badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Metodologia Badań - strona 1 Wykład - Metodologia Badań - strona 2 Wykład - Metodologia Badań - strona 3

Fragment notatki:

Metodologia Badań Konieczność zastosowania naukowych metod badawczych w PS wynika z tego, że obserwacje filozofów, pisarzy, wszelkich krytyków życia społecznego obarczone są oceną indywidualną twórcy, odzwierciedlają jego własne doświadczenia życiowe i cele które chciał osiągnąć formułując daną hipotezę. Powstających w ten sposób teorii nie dają się przełożyć na doświadczenia innego człowieka. Mądrość ludowa mogłaby być bardziej godnym zaufania źródłem teorii społecznych, ponieważ jest oparta na gromadzonych przez lata obserwacjach wielu ludzi. Ale prawdy niesione przez mądrość ludową nie mają wartości naukowej ponieważ bardzo często są sprzeczne ze sobą .
PS jest nauką empiryczną, celem jej jest naukowe wyjaśnienie motywów i zachowań ludzi pod wpływem sytuacji społecznych. W tym celu wykorzystuje 3 typy metod badawczych, które pomagają odpowiedzieć na pytania dotyczące zachowań społecznych. 1] - Obserwacja- celem jej jest opisanie zachowań :
Obserwacja systematyczna- przygotowany badacz obserwując przygotowuje odpowiedzi na postawione w hipotezie pytania dotyczące określonego zjawiska społ, kodując je zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów. Analiza archiwalna- to forma obserwacji systematycznej w której badacz obserwuje zachowania społeczne poprzez badanie nagromadzonych w danej kulturze dokumentów i archiwaliów.
Obserwacja uczestnicząca- badacz wchodzi w bezpośrednią interakcję z obserwowanymi ludźmi, ale stara się w żaden sposób nie wpływać na sytuację.
Sondaż ankietowy—technika zadawania pytań, bezpośrednio lub w formie ankiet wysyłanych do interesujących badacza grup społecznych lub ich przedstawicieli. 2] - Korelacja- Celem metody korelacyjnej jest, bez ustalania związków przyczynowo-skutkowych, oszacowanie relacji pomiędzy zmiennym. Polega na badaniu (pomiarach) dwóch, lub więcej zmiennych i określeniu czy i w jakim sensie są one ze sobą związane. Przede wszystkim należy określić w jakim stopniu można przewidzieć wartość jednej zmiennej na podstawie znajomości wartości drugiej zmiennej. Np. analiza relacji między nasileniem zachowań agresywnych u dzieci a ilością przemocy oglądanej w TV, analiza relacji wagi ciała do wzrostu w danej grupie społecznej lub analiza wpływy stresu na wyniki nauczania.
Korelacja dodatnia (pozytywna) -to taka relacja pomiędzy dwoma zmiennymi, w której wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej. (X= wzrost, Y= waga)
Wartość korelacji = +1 oznacza całkowicie wprost proporcjonalność zależności zmiennych. Korelacja ujemna (negatywna)-to taka relacja między dwoma zmiennymi, w której wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy zmniejszanie się wartości drugiej zmiennej.(X= stres, Y= wyniki nauki)

(…)

… to stopień w jakim sytuacje wykorzystane w eksperymencie spotykane są w życiu codziennym, -realizm psychologiczny to stopień w jakim badane w eksperymencie procesy psychologiczne podobne są do procesów pojawiających się w życiu codziennym.
-generalizacja na innych ludzi. Wyniki eksperymentu powinno odnosić się do grupy, populacji reprezentowanej w eksperymencie. Niektóre zachowania społeczne badane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz