Zadowolenie z pracy, motywacja, rekrutacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadowolenie z pracy, motywacja, rekrutacja - strona 1 Zadowolenie z pracy, motywacja, rekrutacja - strona 2 Zadowolenie z pracy, motywacja, rekrutacja - strona 3

Fragment notatki:

Tematy, jakie omówiono, w niniejszej notatce to m.in.: zadowolenie z pracy jako element jakości życia; mechanizmy wpływu poszczególnych czynników osobowych i środowiskowych na poziom zadowolenia z pracy; stanowisko pracy a poziom zadowolenia z pracy; płeć a poziom zadowolenia z pracy. A także m.in.: 3 główne podejścia do motywacji; współczesne teorie motywacji; rekrutacja; proces uczenia się oraz doradztwo i pośrednictwo grupowe.

Zadowolenie z pracy jako element jakości życia.
Pojęcie „jakość życia” Jest zjawiskiem i pojęciem wieloznacznym, niedokładnie określonym i wielowymiarowym. Bywa określane jako dobrostan, dobrobyt, szczęście lub szeroko rozumiane zdrowie. Większość teorii psychologicznych koncentruje się na subiektywnych ocenach dobrostanu. Zakładają, że każdy człowiek jest najlepszym ekspertem i najbardziej kompetentnie potrafi ocenić jakość swojego życia, stosując własne kryteria oceny i bezpośrednio określając swój stosunek do życia, jakie wiedzie. W badaniach nad jakością życia w ujęciu psychologicznym najwięcej uwagi przyciągają dwa obszary: ogólne zadowolenie z życia i zadowolenie z pracy. zadowolenie z życia
Argyle - utożsamia zadowolenie z życia ze szczęściem i jego zdaniem oznacza ono częstość i intensywność przyjemnych emocji doświadczanych przez człowieka. Veenhoven - zadowolenie z życia oznacza stopień, w jakim osoba ocenia pozytywnie własne życie jako całość (jak bardzo lubi życia, jakie wiedzie).
Czapiński - określa zadowolenie z życia jako emocjonalny i/lub poznawczy bilans życia na wymiarze wartościującym (przyjemne - przykre, dobre - złe)
Ocena życia jako całości zawiera w sobie dwa komponenty: aspekt afektywny (jak dobrze osoba czuje się zazwyczaj) i aspekt poznawczy (co osoba myśli o swoim życiu, jak spostrzega i ocenia zaspokojenie swoich aspiracji i potrzeb). Te dwa aspekty są rozumiane jako dwie strony szczęścia, satysfakcji z życia, albo szczęście jest traktowane jako stan emocjonalny, a satysfakcja z życia oznacza przemyślaną ogólną jego ocenę, formułowaną na podstawie procesów poznawczych, refleksji nad własnym życiem, sądów wartościujących.
Spotyka się czasem pogląd, ze wysoki poziom zadowolenia z życia jest szkodliwy - prowadzi do bezczynności, bezmyślności, braku celów, niszczy więzi z innymi ludźmi, nasilając próżność i egoizm. Jednak przeważnie wyniki badań wskazują, że bardziej pozytywne postawy wobec życia wiążą się z większą aktywnością życiową, zawodową i społeczną, ze śmielszymi i bardziej perspektywistycznymi celami, z lepszymi relacjami z innymi ludźmi, z dłuższym życiem i lepszym zdrowiem fizycznym.
Wyniki badań nie potwierdzają poglądu, że szczęście jest szkodliwe wręcz odwrotnie, wskazują na pozytywne związki dobrostanu z funkcjonowaniem poznawczym, motywacją wewnętrzną, poziomem aktywności zawodowej i społecznej, funkcjonowaniem społecznym oraz zdrowiem. Cebulowa teoria szczęścia (Czapiński) - zadowolenie ż życia ma trzy warstwy, które są odmiennie uwarunkowane.
Najgłębsza warstwa - wola życia - jest elementem najbardziej stabilnym i pozytywnym. Jest uwarunkowana genetycznie i mało wrażliwa na czynniki zewnętrzne. Zadowolenie z różnych obszarów życia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz