Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 2

note /search

Pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6965

Pedagogika w znaczeniu współczesnym - w zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny pedagogika jest definiowana jako dyscyplina naukowa (lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej – ...

Filozofia Edukacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia edukacji
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6188

1. Filozofia edukacji wywodzi się z Wielkiej Brytanii i Stanów. Filozofia edukacji wg Bezwińskiej – część pedagogiki ogólnej. Filozofia edukacji wg A. Tolkierskiej – lepszą nazwą byłaby filozofia wychowania, bo nawiązuje do edukacji rozumianej w sensie instytucjonalnym. 2. Education – insty...

Psychologia pracy - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia pracy
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 8666

W. Parsons – teoria cech i czynnika, studia rozwoju zawodowego D. Supera oraz heksagonalny model osobowości zawodowych Johna L. Hollanda. Zawiera także informacje na takie tematy jak: relacje człowieka z otoczeniem, środowisko pracy jako eleme...

Pojęcia globalizacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

I. Pojęcia globalizacji (wytłumaczenie trzech definicji) 1. Proces rozpowszechniania sie globalnego kapitalizmu, liberalizacji, prywatyzacji doprowadził do powstania globalnej społeczności i schyłku państwa narodowego (lata 90 te). Niektórzy uważają jednak, że przepływy ujmowane jako część docho...

Poprzedniki macdonaldyzacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Poprzedniki macdonaldyzacji: Biurokracja Obszerna struktura organizacyjna składająca się z hierarchicznie powiązanych stanowisk. Ludzie, którzy je zajmują, mają określone obowiązki i muszą postępować zgodnie z zasadami i przepisami oraz pod przymusem wywieranym przez tych, którzy są na wyższych...

Praca a rodzina

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Giddens „Praca a rodzina” PRACA ZAWODOWA A OBOWIĄZKI DOMOWE  zanik tradycyjnej rodziny ( z mężczyzną żywicielem)  większe równouprawnienie kobiet w domu i w pracy ·powiększenie się dystansu między rodzinami „bogatymi w pracę” i „ubogimi w pracę” – wzrost polaryzacji społeczeństwa i ubóstwa ...

R. Dahrendorf - O pojęciu szans życiowych

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2352

R. Dahrendorf – O pojęciu szans życiowych „. ..nawet najłagodniejsze wymagania wobec nich odbierają niewłaściwie jako stres nie do zniesienia.” Społeczeństwa: – to pola ról społecznych, – to twór namacalny za sprawą sąsiadów i kolegów, biur i sądów, itd. – to struktura, reguły i strzeżenie t...

Socjologia edukacji jako nauka

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1876

SOCJOLOGIA EDUKACJI Czynniki, które zadecydowały o powstaniu socjologii jako nauki: -czynniki ekonomiczne(kształtuje się kapitalizm, migracje ludzi do miast, urbanizacja, masowa produkcja) -czynniki polityczne(wielka rewolucja francuska 1789-1799) -prąd filozoficzno- intelektualny-oświecenie(m...

Wykluczenie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

WYKLUCZENIE ZAKRES PODSTAWOWY (wymagania: efekt Pigmaliona, Galatei, Golema) EFEKT PIGMALIONA „Efekt pozytywnego i negatywnego nastawienia nauczycieli wobec uczniów EFEKT GOLEMA Zaniżanie ocen dzieci z rodzin o niskich statusach E...

Zasady socjalizacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1652

ZASADY SOCJALIZACJI: 1.socjalizacja wczesna ma znacznie większy wpływ na formowanie się osobowości niż socjalizacja późniejsza 2.interakcja z osobami ważnymi jest dla nas znacznie ważniejsza niż relacje z osobami trzecimi 3.interakcja w g...