Praca a rodzina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca a rodzina - strona 1 Praca a rodzina - strona 2 Praca a rodzina - strona 3

Fragment notatki:

Giddens
„Praca a rodzina”
PRACA ZAWODOWA A OBOWIĄZKI DOMOWE
 zanik tradycyjnej rodziny ( z mężczyzną żywicielem)
 większe równouprawnienie kobiet w domu i w pracy
·powiększenie się dystansu między rodzinami „bogatymi w pracę” i „ubogimi w pracę” – wzrost
polaryzacji społeczeństwa i ubóstwa
 dążenie firm do zwiększania wydajności i efektywności, ( co za tym idzie redukują etaty lub
przeprowadzają restrukturyzację)
Podsum.
Pracownicy pracują ciężej i w większym wymiarze godzin – pochłania to coraz więcej czasu a tym
samym pozostaje mniej czasu dla rodziny i na kontakty z dziećmi.
WYDŁUŻENIE CZASU PRACY
 godziny pracy systematycznie pochłaniają „czas wyciszenia” potrzebny ludziom dla zachowania
zdrowia
WPŁYW PRACY RODZICÓW NA ROZWÓJ DZIECI
Czy matki pracują zawodowo kosztem własnych dzieci?
Ogólne badania nad rozwojem dzieci (National Child Development Survey) – 11 tys. Osób
urodzonych w 1958 oraz ich dzieci. Badanie dot. skutków powrotu do pracy matek przed
ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia ( badania O’Brien i Jones)
dzieci, które nie miały roku, kiedy ich matki wróciły do pracy, w wieku 8 lat czytały nieco gorzej
niż inne dzieci; dzieci te w późniejszym życiu są lepiej przystosowane, mają niższy poziom lęku i są
bardziej dojrzałe społ.
O’Brien i Jones wyróżniły kilka czynników o wynikach dzieci w nauce:
- sytuacja materialna
- aspiracje
pochwały ze strony matki
praca rodziców
Podsum
Dzieci lepiej radzą sobie w szkole, gdy obydwoje rodzice pracują, ale osiągają nieco słabsze wyniki ,
kiedy pracują w pełnym wymiarze godzin
PRACUJACE MATKI POD PRESJĄ
Jak dowodzą badania, obciążenia wynikające z połączenia pracy zawodowej z obowiązkami
domowymi zmusza wiele kobiet do rezygnacji z pracy w pełnym wymiarze godzin lub całkowitego
wycofania się z pracy zawodowej.
„PRZYJAZNE RODZINIE” ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE W PRACY
1.2.organizacja pracy powinna sprzyjać równouprawnieniu i podziałowi obowiązków domowych
miedzy mężczyznę a kobietę
3.przyjete strategie organizacyjne powinny dotyczyć wszystkich na równi, stwarzać dobre warunki
pracy i sprzyjać potrzebom pracownikom obarczonych obowiązkami domowymi
4.rozwiazania przyjazne rodzinie przyniosą pożądane skutki, pod warunkiem, że potrzeby
pracowników i pracodawców zostaną dobrze wyważone
 elastyczny czas pracy  pracownicy sami, w określonych granicach decydują, w jakich godzinach
wolą pracować; skracają sobie tydzień pracy z 5 do 4 dni – pracują w większym wymiarze godzin od
poniedziałku do czwartku, a potem mają 3-dniowy weekend
 wspólne etaty
 osoby pracujące na wspólnym etacie dzielą się obowiązkami i zarobkami przewidzianymi dla
jednego stanowiska pracy; obie osoby muszą dbać o dobry przepływ informacji dot. tego, co zostało
zrobione i co jeszcze jest do zrobienia; daje elastyczność zarówno firmom jak i pracownikom
 praca w domu / telepraca / „wired workers”
 pracownicy wykonują swoje zadania częściowo lub w całości w domu, za pomocą komputera i
modemu – trudniej jest wtedy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz