Pojęcia globalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia globalizacji - strona 1 Pojęcia globalizacji - strona 2 Pojęcia globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

I. Pojęcia globalizacji (wytłumaczenie trzech definicji)
1. Proces rozpowszechniania sie globalnego kapitalizmu, liberalizacji, prywatyzacji doprowadził do
powstania globalnej społeczności i schyłku państwa narodowego (lata 90 te). Niektórzy uważają
jednak, że przepływy ujmowane jako część dochodu narodowego nie są wcale intensywniejsze od tych
sprzed I wojny światowej.
2. Globalizacja polega na wzrastaniu ilości powiązań dotyczących wszystkich dziedzin życia -polityki,
bezpieczeństwa, kultury
„kurczenie się czasu i przestrzeni”
Wpływ na to mają zmiany technologiczne – ruch powietrzny, nowy system komunikacji, telewizja,
Internet i takie tam...
Rysuje sie wyraźny podział na posiadających i nie posiadających czyli biorących udział w hiperalnym
świecie albo nie biorących udziału.
3. Glob. odnosi się do wpływania globalnej świadomości. Polega na rozumieniu pewnej jakości życia,
pojmowanie wszelkich relacji w kontekście całej ludzkości. W obecnym czasie społeczeństwa
odnoszą się bardziej do społeczności globalnej niz do plemienia, narodu czy grupy plemiennej.
Dysfunkcja ta uwypukla znaczenie społecznych całości jako podmiotów sprawczych zachodzących
zmian oraz pojmuje globalne zjawiska jako coś znacznie więcej niż dotyczące relacji przestrzennych.
W tej definicji ważne jest w jaki ssposob konflikty światowe wpłynęły na powstanie globalnej
świadomości. Np I i II wojna światowa – Hiroszima, Holokaust – globalne doświadczenie „ustalenie
prawa poralności na globalnym poziomie”. Wydażenia te wyznaczały wspólne cele np wzrastanie idei
mających utrzymanie pokoju na świecie.
Po II wojnie światowej zmieniło się oblicze państwa. Stało się ono bardziej
interwencjonistyczne,
ingerując niemal w każdą sferę życia.
Na taki stan rzeczy wykształciły sie dwie reakcje obronne
1.Neoliberalizm – głosił, że interwencja państwa ma negatywny wpływ na rozwój rynku
2.Reakcja demokratyczna – sprzeciwiała sie autorytaryzmowi. Organizacje które powstawały w latach
80 tych zajmowały sie globalnymi kwestiami mającymi na celu demokratyzacje Europy wschodniej,
Azji, Am. Łacińskiej i Afryki stanowiąc podstawę do powstania globalnego społ. obywatelskiego.
II. Zmiania podejścia do konfliktów zbrojnych
Rok 1989 należy uznać za początek globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Niosło to za
sobą fakt, że mniej ważne stało się prowadzenie wojen aniżeli wpływanie na
relacje
miedzy
państwami, oraz kiedy pojedynczy ludzie oraz grupy obywateli mogły rozpocząć
dzialania
polityczne na globalną skale.
Nowe rodzaje wojen
1.Wojny sieciowe – ten rodzaj wojen nasilił się po upływie zimnej wojny. Przyczyną były nasilające
się cierpienia jednostek
Wojny te przypominają wojny domowe, jednak nie rzadko przecinają granice, kiedy biorą w nich
udział emigranci lub wysiedleńcy.
Zaangażowane są podmioty na globalną skale – zagraniczni najemnicy, ochotnicy, jak i organizacje
wspierające lub media.
Prowadzone są w miejscach gdzie instytucje nowoczesnego panstwa są niespojne
Taka strategia ma na celu zdobycie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz