R. Dahrendorf - O pojęciu szans życiowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
R. Dahrendorf - O pojęciu szans życiowych - strona 1

Fragment notatki:

R. Dahrendorf – O pojęciu szans życiowych
„. ..nawet najłagodniejsze wymagania wobec nich
odbierają niewłaściwie jako stres nie do zniesienia.”
Społeczeństwa:
– to pola ról społecznych,
– to twór namacalny za sprawą sąsiadów i kolegów, biur i sądów,
itd.
– to struktura, reguły i strzeżenie tych reguł
– są procesem, ciągle się zmieniają
– nie istnieją bez władzy
– ma u swojego podłoża intencje, interesy, potrzeby,
instynkty, życzenia ludzi którzy zawarli umowę społeczną i
akceptują ją
Ludzie:
– są podmiotami struktury społecznej
– są konfrontowani z oczekiwaniami, których nie wymyślili
– nie są w stanie uciec przed pełnieniem ról i pozycji
społecznych (mężczyzny, ojca, nauczyciela)
Role społeczne:
– to oczekiwania wobec pełnionej pozycji społecznej (np.
pozycja: nauczyciel, rola: nauczanie)
– są częścią „w iększych całości”, czyli pól (np. nauczyciel jest
częścią grona pedagogicznego, szkoły, systemu edukacji itd.)
– ciągle się zmieniają (np. nieustannie zmieniają się oczekiwania
wobec roli nauczyciela)
– nie są tylko odbiciem norm społecznych, lecz także interesów
grup (np. nie tylko społeczeństwo jako całość ustala oczekiwania
wobec nauczyciela, ale także sami nauczyciele mają na to
wpływ)
– są strukturyzowane w polach (w „w iększych całościach”) w
zgodzie z władzą (np. nauczyciel ma pewne pole manewru, ale
zatrudnia go ministerstwo, czyli władza)
Pozycje społeczne:
– są chronione sankcjami
Konflikty społeczne:
– zawsze dotyczą utrzymania lub zdobycia władzy
– to walki grup interesów
– są siłą produktywna, bo powodują zmianę
– gdy są zaniedbywane prowadzą do rewolucji, czyli „r adykalnego
procesu transformacji”
– powodują zmianę przeważających norm (wg. Marksa zmianę
stosunków produkcji)
– dotyczą szans życiowych lub obrony poziomu, które te
szanse osiągnęły (np. nauczyciele bronią osiągniętych
zapisów w karcie nauczyciela, ale chcą też podwyżki)
Władza:
– staje się słabsza im bardziej próbuje obronić przestarzałe
struktury społeczne
– służy osiągnięciu postawionego celu
– sama w sobie nie wydaje się pożądana, lecz pożądane jest to co
można z nią zrobić
Szanse życiowe:
– to potencjał osiągnięcia szczęścia, użyteczności, dobrobytu
– dotyczą albo filozofii pieniądza albo filozofii szczęścia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz