Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 3

Opracowane zagadnienia na kolokwium - Rodzina

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Alekasndra Nowakowska-Kutra
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2002

Zagadnienia do kolokwium Rodzina Definicje pojęć: rodzina, więzy rodzinne, małżeństwo, rodzina nuklearna i poszerzona, monogamia, poligamia Rodzina to grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, której dorośli członkowie przyjmują odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi. Więzy rodzinne to ...

Mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dziecii wg Anny Kozłows...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1897

Na czym, wg Anny Kozłowskiej, polega mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci? a) od strony dziecka (model rodzica w strukturach poznawczych dziecka) b) od strony rodzica (model dziecka w strukturach poznawczych rodzica) Ad. a) Obserwując dzieci z różnymi objawami: moczeniem mimow...

Diagnoza i diagnostyka pedagogiczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2373

Wyjaśnij pojęcie diagnoza i diagnostyka pedagogiczna. DIAGNOZA- w szerokim znaczeniu diagnoza stanowi „każdy proces w wyniku, którego uzyskuje się nowy informacje o rzeczywistości lub jej fragmentach będących przedmiotem poznania. Wg. Kamińskiego diagnoza oznacza „rozpoznanie badanego stanu rze...

Zasady w poznawaniu rodziny jako środowiska wychowawczego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2436

Scharakteryzuj zasady, jakich należy przestrzegać w poznawaniu rodziny, jako środowiska wychowawczego? a) Zasada diagnozy pozytywnej- poznając rodzinę badacz poza identyfikowaniem stanów niepokojących i niekorzystnych, braków i dysfunkcji mu...

Bariery komunikacyjne które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Proszę wymienić bariery komunikacyjne, które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy. 1.Osądzanie polega na narzucaniu innym własnych wartości, na formułowaniu rozwiązań ich problemów. Badacz, który osądza nie słucha tego, co mówi do niego respondent, ponieważ jest zajęty oceną jego wyglądu, tonu głos...

Techniki składające się na aktywne słuchanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

Jakie techniki składają się na aktywne słuchanie? AKTYWNE SŁUCHANIE jest pomocne w prowadzeniu rozmowy. Wymaga ono wsłuchania się w spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby respondenta. Do technik wykorzystywanych w trakcie aktywnego słuchania zalicza się: 1.Skupianie się:  bezsłowne (kontak...

Rodzaje obserwacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

Rodzaje obserwacji a) Obserwacja fotograficzna:  Ciągłe, nieprzerwane obserwowanie zachowań w jakimś odcinku czasowym  Rejestrujemy wszystkie fakty pojawiające się w zachowaniu dziecka  Nie wymaga przygotowania-obserwujemy wszystko, co się dzieje b) Obserwacja próbek czasowych:  Wymaga us...

Przykładowe pytania poznające stosunki uczuciowe w rodzinie oraz sposo...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Za pomocą jakich pytań można poznać: a) stosunki uczuciowe panujące w rodzinie? b) sposoby stymulacji rozwoju dziecka, metody wychowawcze? a) Przykładowe pytania: 1. Kiedy przebywa Pani z dzieckiem, co najczęściej robicie? Czy wykonujecie wspólnie jakieś prace? 2. Z jakimi sprawami dziecko pr...

Poszczególne etapy diagnozy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabłocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694

Co obejmują poszczególne etapy diagnozy? I opis stanów rzeczy II Ocena III Konkluzja oceniająca IV Wyjaśnienie analizowanych stanów rzeczy: a)diagnoza genetyczna b) diagnoza funkcjonalna c) diagnoza fazy d) diagnoza prognostyczna V Postulowanie i przyjęcie hipotezy o charakterze sprawczym ...

Ambiwalentność wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ewa Barbara Klawitter-Piotrowiak
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1876

AMBIWALENTNOŚĆ WYCHOWANIA: Ambiwalentność wychowania – dwuznaczność, dwuwartościowość, przeciwstawność. Przejawy ambiwalencji: Wychowanie może być środkiem Wychowanie może być środkiem zniewolenia człowieka wyzwalania człowieka Wychowan...