Poszczególne etapy diagnozy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poszczególne etapy diagnozy - strona 1 Poszczególne etapy diagnozy - strona 2

Fragment notatki:

Co obejmują poszczególne etapy diagnozy?
I opis stanów rzeczy
II Ocena
III Konkluzja oceniająca
IV Wyjaśnienie analizowanych stanów rzeczy:
a)diagnoza genetyczna
b) diagnoza funkcjonalna
c) diagnoza fazy
d) diagnoza prognostyczna
V Postulowanie i przyjęcie hipotezy o charakterze sprawczym
Ad. I
Zestawienie i omówienie danych empirycznych dotyczący obszaru, gdzie spodziewamy się
istnienia potrzeby działań pedagogicznych (Jak jest w interesującym nasz obszarze?)
Ad. II
Ustalamy tu kryteria, ze względu, na które określamy analizowany stan, jako prawidłowy/
nieprawidłowy / częściowo prawidłowy, (Jaki stan rzeczy można uznać optymalny dla
dziecka w tym wieku?)
Ad. III
To porównanie opisanego stanu rzeczy, z przyjętymi kryteriami, i stwierdzenie potrzeby, lub
braku potrzeby podjęcia działania zmierzającego do zmiany tego stanu rzeczy (Czy tak może
być, czy ten stan wymaga zmiany?)
Ad. IV
a) celem diagnozy genetycznej jest ustalenie źródeł danego zaburzenia, jego przyczyn
pierwotnych wtórnych, oraz przyczyny dominującej (Jak to się mogło stać?)
b) celem diagnozy funkcjonalnej jest określenie znaczenia badanego zaburzenia dla
innych ser rozwoju czy aktywności dziecka, (Jakie znaczenie ma obserwowane
zaburzenie dla funkcjonowania dziecka w innym środowisku/ w innych
okolicznościach/ zadaniach?)
c) diagnoza fazy polega na określeniu dynamiki analizowanego zjawiska, ocenie stopnia
zaawansowania zmian, jakie zaszły w badanej rzeczywistości, ( Jak daleko zaszły
zmiany w badanej rzeczywistości?)
d) na etapie diagnozy prognostycznej zmierzamy do odkrycia przewidywanego kierunku
zmian badanej rzeczywistości i przewidywanych skutków, które mogą ujawnić w
wyniku obecnego poziomu funkcjonowania jednostki, ( Co może się stać w
przyszłości, jeśli teraz nie zostaną podjęte żadne działania zmierzające do zmiany
obserwowanego stanu rzeczy?)
Ad. V
Opracowanie projektu zmian, który będzie zawierał: opis takiego stanu rzeczy, który jest
korzystniejszy od już istniejącego oraz opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia
tego korzystniejszego stanu rzeczy. Buduję się tutaj hipotezę (bądź hipotezy) zakładającą
związek przyczynowy między projektem działań a pożądanym stanem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz