Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia  - strona 1 Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia  - strona 2 Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Hanna Krauze _ Sikorska. Notatka składa się z 6 stron.
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Podaj podstawowe informacje na temat dziecka, którego dotyczy analiza
Jeżeli występują trudności w rozwoju / zachowaniu wymień główne objawy, wskazujące na istnienie problemu
Uzasadnij dlaczego zwróciłeś uwagę na dane dziecko
Oceń swój kontakt z dzieckiem 2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA Opisz wcześniejsze funkcjonowanie dziecka powołując się na dane z:
Obserwacji nauczyciela
wywiadu, rozmowy z rodzicami
analizy dokumentów
informacji od osób trzecich
innych źródeł np. diagnoz psychopedagogicznych Jeżeli opisujesz dziecko z utrudnieniami rozwoju Opisz rozwój zjawiska (problemu) w czasie:
Kiedy się zaczęło?
Jak długo trwa?
Jak przebiegało /zmieniało się (nasilenie, osłabienie)
Przedstaw wnioski dotyczące powstania problemu Jeżeli nie masz dostępu do wcześniejszych danych o dziecku i jego rozwoju przeprowadź wyłącznie protodiagnozę 3. PRZEPROWADŹ AKTUALNĄ PROTODIAGNOZĘ ( dobierz i wykorzystaj techniki i narzędzia, które pomogą opisać problem w sposób szczegółowy - arkusz obserwacji, arkusz rozmowy z dzieckiem, test projekcyjny, test CBI - dokonaj analizy, przedstaw wnioski; do studium dołącz wykorzystane narzędzia) 4. ZNACZENIE PROBLEMU © Odwołując się do wybranych pozycji z literatury psychologicznej i pedagogicznej (ewentualnie także do własnych doświadczeń) opisz specyfikę funkcjonowania dziecka 5.. PROGNOZA Przedstaw na podstawie własnych doświadczeń i literatury, przewidywania co do dalszego rozwoju dziecka
Prognoza pozytywna - zmiany w funkcjonowaniu dziecka, które powinny pojawić się pod wpływem działań stymulujących rozwój
Prognoza pozytywna - stan, którego spodziewasz się jeśli nie pojawi się działania stymulujące/ wystąpią czynniki utrudniające rozwój/ dziecko nie otrzyma odpowiedniego zewnętrznego wsparcia
ZAPAMIĘTAJ Diagnoza - logiczny wniosek wieńczący serię badań zmierzających do lepszego zrozumienia zachowania określonej osoby, funkcjonowania grupy lub sytuacji. Każda diagnoza opiera się na 3 podstawowych zasadach: Powinna wynikać z dużej ilości zróżnicowanych informacji
Musi się odnosić do historii badanego oraz jego związków ze środowiskiem
Najbardziej prawdopodobna interpretacją będzie ta, która wyjaśni maksimum faktów przy zastosowaniu minimalnej liczby hipotez ( N. Sillamy, 1989) Diagnoza psychologiczna to system twierdzeń:
Opisujących zaburzenie


(…)

… przeżycia
Słaby stopień rozwoju mowy i werbalizacji odczuć, stanów niepokoju, lęków
W diagnozie uwzględniamy rozwój psychofizyczny, odwołujemy się do norm wiekowych, danej fazy rozwoju, stylu wychowania….
Orientacje diagnostyczne
Badanie diagnostyczne
Orientacja na program
Poznanie części
Stosowanie wystandaryzowanych narzędzi - porównywanie z normą to podstawa ( testy inteligencji, uzdolnień, skale postaw…
… zróżnicowanych informacji
Musi się odnosić do historii badanego oraz jego związków ze środowiskiem
Najbardziej prawdopodobna interpretacją będzie ta, która wyjaśni maksimum faktów przy zastosowaniu minimalnej liczby hipotez ( N. Sillamy, 1989)
Diagnoza psychologiczna to system twierdzeń:
Opisujących zaburzenie
Wyjaśniających je ( przez wykrycie dysfunkcji i na podst. ich analizy)
Określających udział w genezie…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz