Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej

note /search

Mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dziecii wg Anny Kozłows...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2030

Na czym, wg Anny Kozłowskiej, polega mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci? a) od strony dziecka (model rodzica w strukturach poznawczych dziecka) b) od strony rodzica (model dziecka w strukturach poznawczych rodzica) Ad. a) Obserwując dzieci z różnymi objawami: moczeniem mimow...

Diagnoza i diagnostyka pedagogiczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4802

Wyjaśnij pojęcie diagnoza i diagnostyka pedagogiczna. DIAGNOZA- w szerokim znaczeniu diagnoza stanowi „każdy proces w wyniku, którego uzyskuje się nowy informacje o rzeczywistości lub jej fragmentach będących przedmiotem poznania. Wg. Kamińskiego diagnoza oznacza „rozpoznanie badanego stanu rze...

Zasady w poznawaniu rodziny jako środowiska wychowawczego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3073

Scharakteryzuj zasady, jakich należy przestrzegać w poznawaniu rodziny, jako środowiska wychowawczego? a) Zasada diagnozy pozytywnej- poznając rodzinę badacz poza identyfikowaniem stanów niepokojących i niekorzystnych, braków i dysfunkcji mu...

Poszczególne etapy diagnozy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2863

Co obejmują poszczególne etapy diagnozy? I opis stanów rzeczy II Ocena III Konkluzja oceniająca IV Wyjaśnienie analizowanych stanów rzeczy: a)diagnoza genetyczna b) diagnoza funkcjonalna c) diagnoza fazy d) diagnoza prognostyczna V Postulowanie i przyjęcie hipotezy o charakterze sprawczym ...

Fizyczny i symboliczny brak rodzica

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Co oznacza fizyczny i symboliczny brak rodzica? Fizyczny brak rodzica związany jest ze śmiercią, długim wyjazdem jednego z rodziców, lub rozwodem rodziców-faktyczny brak obecności rodzica. Symboliczny brak rodzica- jest to taka sytuacja życiowa dziecka, w której rodzic przebywający w domu i fiz...

Różnice między całościową a wybiórczą strategią diagnozowania rodziny...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1736

Wymień różnice między całościową w wybiórczą strategią diagnozowania rodziny. a) DIAGNOZA WYBIÓRCZA (FRAGMENTARYCZNA)-uwzględnia (w zależności od celu postępowania diagnostycznego) wybrane, najistotniejsze dla przebiegu i efektu wychowania cechy i warunki rodzinne -są one rozpoznawane szczegółow...

Diagnoza pozytywna i negatywna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 959
Wyświetleń: 8743

Wyjaśnij pojęcie diagnoza pozytywna/ diagnoza negatywna. DIAGNOZA POZYTYWNA- koncentruje się na mocnych stronach dziecka, badanej jednostki. Podkreśla pozytywne cechy rozwoju lub funkcjonowania dziecka, czasem wskazuje na jego zainteresowania. (np. uczeń wykazuje wysoki poziom…) DIAGNOZA NEGATY...

Specyfika diagnostyki pedagogicznej

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Na czym polega specyfika diagnostyki pedagogicznej? Polega ona na tym, że:  Ma ona nie tylko cel poznawczy, ale jest też niezbędnym elementem skutecznego działania pedagogicznego  Powinna uwzględnić środowisko, w którym funkcjonuje diagnozowana osoba  Powinna być realizowana w kontekście ro...