Wykluczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykluczenie - strona 1 Wykluczenie - strona 2 Wykluczenie - strona 3

Fragment notatki:

WYKLUCZENIE
ZAKRES PODSTAWOWY (wymagania: efekt Pigmaliona, Galatei, Golema)
EFEKT PIGMALIONA
„Efekt pozytywnego i negatywnego nastawienia nauczycieli
wobec uczniów
EFEKT GOLEMA
Zaniżanie ocen dzieci z rodzin o niskich
statusach
EFEKT GALATEI
Zawyżanie ocen dzieci z rodzin o
wysokich statusach
ZAKRES ROZSZERZONY (wymagania: młodzież miast a młodzież wsi – wyniki badań Z.
Kwiecińskiego)
Próba porównania regionów o różnym zaawansowaniu rozwoju
„niższe rezultaty, ostrzejsze selekcje”
Grupa badawcza: próba reprezentatywna uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (LO p,
T+LZ, ZSZ) województwa toruńskiego (o wyższym poziomie rozwoju) i byłego olsztyńskiego
poddanych testowi cichego czytania ze zrozumieniem UNESCO (TCC). Rok badań: 1998r.
„wyniki przeciętne”
Średnia arytmetyczna wyników testu całej próby olsztyńskiej wyniosła 20,73p. (odchyl. Stand. 5,84),
a próby toruńskiej 21,6p (odchyl. Stand. 4,99).
 Wniosek1: opóźnienie regionu olsztyńskiego o ok. 13 w stosunku z regionem toruńskim będącym
na wyższym poziomie rozwoju (większy stopień skupienia wokół dużego miasta uniwersyteckiego,
wielość wykonywanych zawodów, mniejszy stopień bezrobocia, większy dochód na 1 mieszkańca)
 Wniosek2: na umiejętności szkolne młodzieży i wynikające z nich selekcje społeczne na progu
szkolnictwa ponadpodstawowego ma wpływ poziom rozwoju zamieszkiwanego regionu.
„środowisko zamieszkania a poziom alfabetyzacji”
Podział środowiska zamieszkania młodzieży na: duże miasto; małe miasto; miasteczko; wieś
Przeciętne wyniki (wszystkie trzy typy szkół ponadpodstawowych, czyli: LO, T+LZ, ZSZ) uzyskane
przez młodzież z dużego miasta i młodzież ze wsi okazały się takie same (równo 19,67p). Najlepsze
wyniki: młodzież małych miast i miasteczek (odpowiednio: 21,8p. i 21,16p).
 Wniosek1: powolna akceleracja rozwojowa mieszkańców wsi i miasteczek; zastój, regres
kulturowy mieszkańców dużych miast.
Wyniki tylko w obrębie LO p: podobne wyniki młodzieży z różnych środowisk z niewielką
przewaga młodzieży z dużego miasta i wsi (odpowiednio 25,37p. i 25.30p.) nad młodzieżą z małych
miast i miasteczek (odpowiednio 24,54p. i 24,79p.)
Przekładalność wyników z TCC na wybór szkoły
Wyniki:
 dobre wyniki w Teście Cichego Czytania (mierzącego poziom alfabetyzacji) uczniów z małych
miast i miasteczek przełożyła się na nadreprezentację tamtejszej młodzieży w szeregach LO
 niskie wyniki w TCC młodzieży dużego miasta pociągnęły za sobą niedoreprezentowanie
(mniejszy procent w grupie uczniów niż w całej zbiorowości) ich w składzie LO
ale adekwatny (co do reprezentacji w całej grupie młodzieży w badanym regionie) poziom
reprezentacji uczniów ZSZ.
 porównywalne wyniki w teście młodzieży z dużych miast i młodzieży ze wsi nie zapewniły tym
drugim równej stosunkowo ilości miejsc w liceach ogólnokształcących (znaczne
niedoreprezentowanie młodzieży ze wsi wśród licealistów i duża ich nadreprezentacja w ZSZ)
Wnioski:
 Równy poziom alfabetyzacji młodzieży dużych miast i wsi nie oznacza równych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz