Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7028
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce - strona 1 Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce - strona 2 Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

1. Jerzy Topolski – Wprowadzenie do historii

Z źródeł historycznych czerpiemy wiedzę o przeszłości jednak nie są one odbiciem przeszłości. Możemy uzyskać jedynie dokładne lub mniej wiarygodne informacje. Źródła historyczne są badane i wydobywa się z nich informacje wykorzystując wiedzę spoza źródłową. Źródła historyczne – wszystko skąd czerpiemy informacje o przeszłości. Zadajemy im pytania na podstawie naszej wiedzy, a my uzyskujemy informacje mające związek z przeszłością. Historycy konstruują przeszłość........Jan Amos Komenski – wszystkie dzieci powinny pobierać nauki (bogate i biedne, chłopcy i dziewczynki), kobiety są tak samo obrazem Boga jak mężczyźni, są mądrzejsze, powinny chodzić do szkoły elementarnej (podstawowej), potem do szkoły języka łacińskiego (przeznaczona dla najzdolniejszych chłopców).

Bogusław Radziwiłł – instrukcje dla opiekunów, jak mają wychować jego córkę, pobożność i cnota, nauka języków (jakie chciała, oprócz włoskiego i łaciny), tańca, muzyki, lektury, roboty ręczne. Ojciec chciał odpowiednio przygotować córkę do zamążpójścia, miał szacunek dla jej indywidualności i charakteru dziewczyny, rózgi nakazywał stosować w ostateczności.

Komisja edukacji narodowej – wychowanie dziewcząt, podobnie jak chłopców, powinno być podporządkowane komisji....

Podział informacji:- na ich treść- z punktu widzenia metodologicznego i badawczego

Informacje wydobyte ze źródeł - efektywne, a te, które nie zostały wydobyte - potencjalne.

Co do informacji potencjalnych mogą po przekształceniu wnosić nowe aspekty do prac historycznych. Wystarczy zadać sobie i źródłom pytanie, czyli patrzymy pod innym kontem na zadania nauki historycznej.

Informacje pośrednie czerpane ze źródeł to te, które informują o rzeczywistości przeszłej za czyimś pośrednictwem (osoby trzecie opowiadają o jakimś wydarzeniu interpretując je po swojemu - naginając fakty). Informacje bezpośrednie to te uzyskane od źródła, np. pozostałości materialne (czaszka, ozdoba). Źródła adresowane - mają swojego adresata - jedna osoba, zbiorowość, np. list, pamiętnik. Informacje bezpośrednie i pośrednie wymagają krytyki.

Krytyka źródeł historycznych (by można było je wykorzystać do zdobycia informacji):

  • zewnętrzne - czas, miejsce powstania, autor,
  • wewnętrzne - analiza treści źródła, wiarygodność autora, źródła.

2. Rozkwit średniowiecza

Na przełomie XII i XIII w we Francji szkoły paryskie przybrały formę universitas (uniwersytetu). Mistrzowie nauczali uczniów na 4 wydziałach, na których uczono:

  • teologii - tyutuł magistra,
  • prawa kanonicznego - tytuł magistra,
  • medycyny - tytuł doktora,sztuki wyzwolone - fizyka, metafizyka, etyka - wiedza niezbędna (podstawowa), by móc studiować na innych wydziałach, uczeń, który ukończył, uzyskiwał stopień bakałarza - mógł prowadzić zajęcia (tylko na 4 wydziale).

Uniwersytet kontrolował (…)…, które poruszają zagadnienia związane z ich problemami. Literatura filozoficzna i pedagogiczna (od Jana Ludwika Viversa i Erazma z Rotterdamu) zaczyna interesować się wychowaniem kobiet. Pojawiają się głosy domagające się dla nich prawa do wykształcenia.

Vives (nawiązując do Arystotelesa, Platona, Ksenofonta, Hieronima, Augustyna) napisał traktat „O wychowaniu niewiasty chrześcijanki". W przedmowie skierowanej…(…)…, oszczędnością i umiarkowaniem, bogobojnością i pobożnością, niewinnością, - unikać towarzystwa, - siedzieć w domu, - spędzać czas nad książką, bądź nad robótkami ręcznymi, - pomagać swym matkom w domowych sprawach, - modlić się, gdy znajdzie na to czas,

Erazm z Rotterdamu stawia kobietę na równi z mężczyzną. Staną przeciw poglądom, że kobiecie nie jest potrzebne wykształcenie. Od schyłku XVII w coraz…(…)… wychowaniem ważne było wychowanie intelektualne kobiety i to niekiedy na równi z mężczyznami,

Konrad z Byczyny - kobiety powinny:
- być małomówne,
- być pracowite,
- nie spacerować zbyt często same,

„Kobiety mają mniej rozumu niż mężczyźni", więc powinny czymś się zajmować, gdyż bezczynność jest szkodliwa (np. czytać, zajmować się robótkami ręcznymi).

Andrzej Frycz Modrzewski - kobieta powinna zająć…(…)… wyzwolonych dzieła mogą stanowić zagrożenie dla prawd wiary chrześcijaństwa. Oksford - teologia, filozofia przyrody, badania nad soczewkami optycznymi.

3.Piotr Radzikowski - U źródeł współczesnego uniwersytetu. Pierwszy humanista hiszpański król Alfons X i jego ustawodawstwo szkolne.

Studium - zgromadzenie mistrzów i scholarów, utworzone w jakiejś miejscowości w celu zdobywania wiedzy....

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz