Edukacja w perspektywie ideologii politycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja w perspektywie ideologii politycznej  - strona 1 Edukacja w perspektywie ideologii politycznej  - strona 2 Edukacja w perspektywie ideologii politycznej  - strona 3

Fragment notatki:

XI EDUKACJA W PERSPEKTYWIE IDEOLOGII POLITYCZNEJ DOMINUJĄCE IDEOLOGIE : KONSERWATYZM LIBERALIZM RADYKALIZM KONSERWATYZM - jako ideologia polityczna Conservare łać. utrzymywać , zachowywać
Jest ideologią zmierzającą do utrwalenia zastanego porządku społecznego. Odwołując się do uniwersalnych wartości , norm , hierarchii , które powinny obowiązywać w społeczeństwie Konserwatyzm rodzi się w czasach wielkiej rewolucji francuskiej , wrogość do ideologii liberalnej. W XX w konserwatyzm silnie ożywa pod hasłem „ powrót do źródeł „ - powrót do uniwersalnych wartości kultury, religii , moralności
Koncepcja człowieka - jak postrzegany jest człowiek przez konserwatystów człowiek ze swojej natury jest niedoskonały , przychodzi na świat jako istota nieetyczna , niedoskonała , moralnie upośledzona . Po to aby żył i funkcjonował w społeczeństwie trzeba go wychować , ukształtować. Dopiero wdrożenie człowieka do uniwersalnych wartości , norm czyni go zdolnym do życia w społeczeństwie. Dopiero wychowanie uczłowiecza człowieka , człowiek staje się ludzki dopiero gdy zostaną mu narzucone wartości , normy
Człowiek jest również niedoskonały w sensie biologicznym. Bierze się pod uwagę pochodzenie etniczne , społeczne , rasowe, kulturowe ( są grupy ludzi zdolnych i niezdolnych do sprawowania władzy )
Podział ludzi , kultur na lepszych i gorszych . Problem seksizmu rodzi się w ideologii konserwatyzmu . Kobieta jest predysponowane do uprawiania cnót domowych , mężczyzna życie polityczne - rządowe.
DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA Antyegalitarny charakter działalności politycznej - przeciwstawiający się idei równości. Działalność konserwatyzmu prowadzi do wzmocnienia podziałów klasowych , dostępu do władzy itp. ( „ Lepsi powinni rządzić gorszymi „-Platon ) W jaki sposób to uzasadniają ? odwołują się do czynników naturalnych , twierdzą , że ludzie ze swojej natury mają spełniać daną funkcję w społeczeństwie. Podziały społeczne uważa się za naturalne , konieczne . W związku z tymi podziałami formułuje się postulaty ograniczania dostępu do władzy niektórym grupom ludzi.
WIZJA SPOŁECZEŃSTWA społeczeństwa opartego na podziale statusu , pozycji ról społecznych , które będą
członkowie tego społeczeństwa pełnić preferuje się wypróbowane modele urządzania społeczeństwa . Szuka się tych modeli , które wskazują człowiekowi jego miejsce w społeczeństwie

(…)

… klasę średnią i wyższą ) . Na wynik testów ma wpływ kapitał kulturowy Jest to występujący w konserwatyzmie psychometryczny model edukacji. WIELKA BRYTANIA - REFORMA 1989 r ( połączenie neokonserwatyzmu i neoliberalizmu ) edukacja „efektywna „ , silne rozwinięte mechanizmy selekcji , model edukacji wyrównawczej , kompensującej . Osiągnięcia szkolne mierzy się co określony czas np.:6 latków , 8 latków…
… demokracji i liberalizmu w XIX w )
 wolność indywiduum - domaga się wolności człowieka , wolności od zewnętrznych wpływów , przymusów  domaga się ograniczania roli państwa - to nie państwo powinno kontrolować i mówić człowiekowi jak ma żyć
wolność gospodarcza - co daje podstawę gospodarki kapitalistycznej
 wielość nurtów: filozofia indywidualistyczna/ pragmatyczna , indywidualizm/ kolektywizm/ wolny…

 funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na zbiorowym interesie jednostek (suma interesów , koncepcja niewidzialnej ręki-starcie , harmonia )życie społeczeństwa oparte jest na zasadach demokracji czyli ustroju gdzie decyzje podejmowane są na mocy większości głosów
 wolność gospodarcza
 zasada neutralności światopoglądowej państwa tzn. domaga się chronienia kwestii światopoglądu wyznania obywateli od wpływów…
… W PEDAGOGICE LIBERALNEJ
POGLĄDY NA WYCHOWANIE WYRAŻONE PRZEZ J.LOCKE „Myśl o wychowaniu w XVIII w „ . Locke pisze w swoich pismach o kształtowaniu człowieka jako obywatela wśród cnót obywatelskich tj. hojność , uprzejmość , tolerancja , roztropność , sprawiedliwość FILOZOFIA WYCHOWANIA J.J. ROUSSEAU - w XVIII w był autorem koncepcji politycznych , w których pokazywał zasady konstruowania społeczeństwa…
… problemów , kształtowanie samodzielności człowieka .
We współczesnej pedagogice mamy dużo odmian pedagogiki liberalnej , wszystkie zakładają wychowanie w wolności z poszanowaniem autonomii dziecka , z poszanowaniem jego wyboru , wychowanie pozbawione przemocy , wychowanie antyautorytatywne .
Do takich nurtów należy :
pedagogika humanistyczna
pedagogika Gestalt
antypedagogika
ANTYPEDAGOGIKA - radykalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz