Pedagogika krytyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5152
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika krytyczna  - strona 1 Pedagogika krytyczna  - strona 2 Pedagogika krytyczna  - strona 3

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA KRYTYCZNA ( EMANCYPACYJNA JAKO RADYKALNA OPCJA MYŚLENIA O EDUKACJI )
ŹRÓDŁA PEDAGOGIKI KRYTYCZNEJ Pedagogika krytyczna - wyrasta na bazie radykalnej krytyki oświaty
Teorie socjologiczne  które pokazują , że szkoła oparta bankowej koncepcji
edukacji doprowadza do odtwarzania nierówności Teorie socjologiczno -ekonomiczne  społecznych , szkoła promuje warstwy dominujące w społeczeństwie , ogranicza możliwości innych grup , blokuje możliwości awansu społecznego KONCEPCJE SOCJOLOGICZNE PIERE BOURDIEAU - socjolog francuski , socjolog kultury , tworzy teorię reprodukcji społecznej  odtwarzanie nierówności klasowych w społeczeństwie P. Bourdieau jest marksistą , postrzega społeczeństwo jako teren konfliktów pomiędzy 2 grupami społecznymi  klasą średnią - dominującą i klasą upośledzoną - robotnicy i chłopi Problem reprodukcji społecznej prowadzi do tego , że dzieci robotników i chłopów nie mogą zmienić klasy społecznej , dzieci klasy średniej są promowane . TEZA BOURDIEAU „ Szkoła na mocy strategii gwałtu symbolicznego prowadzi do odtwarzania nierówności klasowych w społeczeństwie „ gwałt symboliczny  oznacza jednokierunkową transmisje kultury przez szkołę ( wpajanie kultury uczniowi ) kultura legalna  to kultura dominująca w społeczeństwie i przekazywana przez instytucję oświatowe
kultura nielegalna  przedstawicieli kultur nielegalnych uważa się za niekulturalnych , jest to kultura odbiegająca od legalnej np.: subkultura , kultura klas niższych , która nie znajduje uznania przez klasy dominujące i jest wykluczana z sfery publicznej oraz edukacji.
Habitus  kapitał kulturowy jednostki , wszystko to co przejmujemy z kultury np.: wzory zachowań , normy , wartości , pojęcia , używanie języka , sposoby oceniania świata , wzorce estetyczne , ubiór , mimika , sposób chodzenia , sposób reagowania HABITUS kształtuje dyspozycje do zachowań , ludzie zachowują się zgodnie ze swoim habitusem . Ludzie maja różne habitusy , w zależności od kultury w której się wychowują Różnice powstające na płaszczyźnie różnic klasowych ( rodzaje habitusów ) I PODZIAŁ HABITUS KULTURY LEGALNEJ - ten , który jest nabywany w procesie socjalizacji HABITUS KULTURY NIELEGALNEJ - nabywany w kulturze nielegalnej

(…)

… kulturowe z brakiem inteligencji Dzieci odtwarzają pozycje społeczne swoich rodziców
KONCEPCJA BAZILA BERNSTEINA  socjolog brytyjski TEZA BERNSTEINA Szkoła odtwarza nierówności społeczne preferując kod językowy charakterystyczny dla klasy dominującej Kod językowy - jest to sposób używania języka w zakresie wspólnej mowy
WYRÓZNIA 2 TYPY KODÓW JEZYKOWYCH KOD ROZBUDOWANY - charakterystyczny dla klasy średniej i reprezentowany przez szkoły
KOD OGRANICZONY - klasy niższe TEZA BERNSTEINA
Kody językowe są funkcją formy jakie przywierają stosunki społeczne ( kody językowe , dostosowane do tego jak wyglądają relacje społeczeństwa w obrębie ich klas )
KOD ROZBUDOWANY KOD OGRANICZONY
Szeroki zakres słownictwa i rozbudowana struktura gramatyczna wypowiedzi Wąski zakres słownictwa , ograniczona struktura…
… klasowych ( rodzaje habitusów ) I PODZIAŁ
HABITUS KULTURY LEGALNEJ - ten , który jest nabywany w procesie socjalizacji
HABITUS KULTURY NIELEGALNEJ - nabywany w kulturze nielegalnej II PODZIAŁ
HABITUS PIERWOTNY - HABITUS KTÓRY NABYWANY JEST PRZEZ CZŁOWIEKA W OKRESIE SOCJALIZACJI PIERWOTNEJ ( wychowanie domowe do 5 roku życia ) Proces socjalizacji pierwotnej - jego wpływy są najtrwalsze , są to wpływy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz