Pedagogika w perspektywie adaptacyjnej, emancypacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika w perspektywie adaptacyjnej, emancypacyjnej  - strona 1 Pedagogika w perspektywie adaptacyjnej, emancypacyjnej  - strona 2 Pedagogika w perspektywie adaptacyjnej, emancypacyjnej  - strona 3

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA W PERSPEKTYWIE ADAPTACYJNEJ , EMANCYPACYJNEJ TYPY RACJONALNOŚCI PEDAGOGIKI RACJONALNOŚĆ - pojęcie racjonalności „ odnosi się do koncepcji doświadczania świata , którą dysponuje każdy człowiek „ Racjonalność jako głęboka struktura doświadczenia , wyznacza możliwości interpretacyjne człowieka . Decyduje więc o tym , jak postrzegany jest świat , w jaki sposób rozumiemy dotyczące nas zjawiska. PORZĄDEK WARTOŚCI Wartości są wymierne , dają się ocenić w przedmiotowej skali. Nastawienie wobec świata i cele życiowe mieszczące się w tej perspektywie ustanawiane są przez dobra , które są niezbędne do podtrzymywania i kontynuacji egzystencji człowieka . Dobra są przeliczalne i wymierne w sensie ekonomicznym i społecznym. Wartości o instrumentalnym znaczeniu stanowią podstawę racjonalności adaptacyjnej. Służą one sprawnemu funkcjonowaniu człowieka w zastanych okolicznościach. Wartości tego rodzaju są przeliczalne i wymierne. Wartości obecne w ramach racjonalności emancypacyjnej mają charakter dynamiczny , pojawiają się na bieżąco jako rezultat auto kreacji podmiotu . Wartością jest „ otwieranie się na nowe znaczenia i nowy sposób doświadczania świata „ KATEGORIE OPISU ŚWIATA Z perspektywy racjonalności adaptacyjnej , rzeczywistość jawi się jako zewnętrzny wobec podmiotu zbiór przedmiotów , które należy poddać kontroli. ( rzeczywistość jawi się jako świat przedmiotów, które należy poddać kontroli , opanować , podporządkować życiowo ważnym celom. ) Wiedza , określona jako „ instrukcja obsługi „ pełni wobec tak rozumianej kontroli funkcję instrumentalną . Wiedza ma charakter techniczny i podlega modyfikacji jedynie w celu usprawnienia podmiotowego działania. Kultura jest traktowana jako zbiór ustalonych celów i norm działania. Inni ludzie są postrzegani w pozycji roli, jaką mogą przyjąć w procesie realizacji zamierzonych celów. Odnosząca się do nich percepcja , ma zatem charakter uprzedmiotawiający
RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA - OBOWIĄZUJE W SFERZE TECHNICZNEGO OPANOWANIA ŚWIATA PRZYRODY ZAŁOŻENIA INTERPRETACJNE Z perspektywy racjonalności adaptacyjnej , rzeczywistość kulturowa jest postrzegana w sposób jednoznaczny , nierelatywizujący . Posiadana przez podmiot wiedza o świecie , bazuje na obecności fundamentalnych przekonań , które - w sposób nieuświadomiony przez podmiot -warunkują jego orientację w świecie zjawisk społecznych. Postrzegana realność kulturowego świata nie podlega problematyzacji , co wyznacza taki typ działania , który przyjmuje charakter adaptacyjny do postrzeganych warunków. Podmiot nie dostrzega różnicy indywidualnych punktów widzenia. Jednoznaczność i pewność , dotyczące adekwatności własnej perspektywy poznawczej względem „ realnie „ istniejącej rzeczywistości. , wyznacza pojęcie „ normalności „. „Normalność „ jest traktowana jako kryterium w ocenie działań i zachowań innych ludzi. Konsekwencją prezentowanej przez podmiot perspektywy jednoznaczności , staje się fundamentalizm poznawczy , stojący u podstaw negowania i odrzucania alternatywnych wzorców racjonalności , przejawiających się w „ innego rodzaju „ działaniach , zachowaniach , sposobach myślenia .


(…)

… to obraz edukacji obywatelskiej
Racjonalność emancypacyjna przypisuje doświadczanej rzeczywistości charakter procesualny , dynamiczny. Z tej perspektywy , istotę świata tworzy jego ciągłość temporalna ( pomiędzy przyszłością , teraźniejszością a przeszłością ) Percepcja rzeczywistości wykracza więc poza doraźną perspektywę „ tu i teraz „ . Światu społecznemu przypisuje się charakter wspólnotowy. Obecne…
… autokorekcji , a jednocześnie kreacji wspólnego świata społecznego. Racjonalność emancypacyjna obejmuje przekonanie o problematycznym charakterze kulturowo definiowanego świata . Jego percepcja jest traktowana jako wynik subiektywnej interpretacji podmiotu. To przekonanie stoi u podstaw dostrzeżenia relatywizmu własnej wiedzy przez podmiot. , skutkującego tolerancją wobec alternatywnych sposobów percepcji rzeczywistości , przejawiających się w działaniu i myśleniu innych ludzi. Wiedza podmiotu o świecie jako „ niepewna „ , jest poddawana nieustannej rewizji podmiotu. W tym sensie racjonalność emancypacyjna jest obdarzona krytyczną samoświadomością . RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA
Teorie wychowania autorytarnego
Pedagogika behawiorystyczna
Pedagogika konserwatywna ( elitaryzm )
Pedagogika socjalistyczna
RACJONALNOŚĆ…
… . Towarzyszące mu uzasadnienia , odwołują się do poczucia oczywistości , budowanego na podstawie kulturowo zalegalizowanych przekonań o „ naturalnym porządku rzeczy „.
RACJONALNOSĆ EMANCYPACYJNA - w swoim kontekście oparta jest na zasadach krytyki i działania . Celuje ona w krytyce tego co jest ograniczające i deprymujące , a jednocześnie popiera działania sprzyjające indywidualnej wolności i pomysłowości…
… , zawsze jest przekazywana za pomocą słowa - narracji sam przekaz wiedzy ma charakter monotonny , problem rozumienia wiedzy jest drugoplanowy
„wiedza szkolna stanowi środek zapobiegający myśleniu „ nie myśleć zapamiętać powtarzać
umysł ucznia jest traktowany jak „ pojemnik na wiedzę „
nauczyciel panuje nad uczniem ( uczeń jest podporządkowany )
Edukacja stanowi trening dla ucznia , ten model edukacji kształtuje dobrego…
… w tworzenie nurtu pedagogiki krytycznej.
Bankowa koncepcja edukacji ma charakter monologowy - monolog nauczyciela Temu modelowi edukacji Feire przeciwstawia model edukacji stawiającej problemy.
racjonalność emancypacyjna EDUKACJA WYZWALAJĄCA  EDUKACJA STAWIAJĄCA PROBLEMY
NAUCZYCIEL
               UCZEŃ
PODMIOT PODMIOT
monolog nauczyciela zostaje zastąpiony dialogiem pomiędzy nauczycielem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz