Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem społecznym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem społecznym. - strona 1 Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem społecznym. - strona 2 Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem społecznym. - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZANEGO Z NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: ASOCJALNOŚĆ
DYSOCJALNOŚĆ
ANTYSOCJALNOŚĆ
ASOCJALNOŚĆ -Cechuje osoby wyobcowane z życia społecznego, ignorujące wymagania społeczne, ale nie oddziałujące dysfunkcjonalnie poprzez atak. Istotna cecha nie jest tu wrogość, ale raczej obojętność, izolowanie się, chęć prowadzenia życia niewypełnionego żadnymi obowiązkami społecznymi i unikanie nacisku oczekiwań społecznych. DYSOCJALNOŚĆ -Obejmuje osoby włączone do grup i systemów społecznych, dysfunkcjonalnych w stosunku do społeczeństwa i równocześnie wrogich wobec niego, np. do grup przestępczych, organizacji mafijnych. Jednostki dysocjalne potrafią podporządkować się normom funkcjonującym w tych grupach i wspólnie atakuje społeczeństwo ANTYSOCJALNOŚĆ - Zachowania destruktywne; to wykolejenie społeczne spowodowane jest brakiem jakichkolwiek norm moralnych. Rozwija się pod wpływem uszkodzenia czynników organicznych (charakteropatia), jak i też środowiskowych (socjopatia). 3 STADIA DEMORALIZACJI: Bunt wobec osób najbliższych, rodziców; uzewnętrznianie negatywnych emocji w stosunku do najbliższych. Wywołują one jeszcze w pierwszym stadium poczucie winy, osobę cechuje brak konsekwencji, nieumiejętność kończenia podjętych działań Dziecko staje się wrogie w tym stadium również dal osób znaczących w procesie socjalizacji, tj. np. nauczycieli, zaspokaja swoje potrzeby poza domem rodzinnym poszukuje osób podobnych. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem jest irracjonalnie odrzucane przez dziecko, odrzuca chęć pomocy- zaczyna ono wchodzić na drogę przestępstw i zażywać środków psychoaktywnych. Łączenie się z grupami które przestępstwa traktują jako zabawę. Dziecko zaczyna czerpać przyjemność z zachowań destruktywnych. Obserwujemy dwa rodzaje zjawisk , pierwsze jest związane z agresywnym zachowaniem , które zaczyna mieć formę nawyku , jest reakcją na sytuacje trudne i konfliktowe. Łączą się w różne grupy dokonujące różnego rodzaju przestępstw , następuje łączenie się w zbiorowość ( zbiorowe gwałty, kradzieże) TYPOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO: Typologie NS można podzielić na trzy rodzaje: Kryterium podziału: etiologia (Czapów i Jedlewski) a) zwichnięta socjalizacja- w rodzinie (i innych środowiskach odpowiedzialnych za socjalizacje dziecka) socjalizacja nie jest przeprowadzona prawidłowo. b) demoralizacja- dziecko opanowało zasady postępowania społecznego, ale zmieniło środowisko i opanowane zasady nie były odpowiednie od zmienionego środowiska. M ówimy wówczas jeżeli w początkowej fazie socjalizacji dziecko ma dobre wzorce , ale w okresie socjalizacji wkracza na grupy przestępcze np. przy okazji migracji ze wsi do miast (młody człowiek zna metody ale opanował je w środowisku, które opuścił. Nie był w stanie nowych zasad przyjąć )

(…)

…-izolacyjny - założeniem jest izolowanie wychowanka od środowiska zewnętrznego, sposobem oddziaływań mających służyć poprawie była dyscyplina (tolerowano kary cielesne). W latach siedemdziesiątych zaczęto odchodzić od tego systemu.
System opiekuńczo-izolacyjny - założeniem tego systemu również była izolacja, jednak czynnikiem prowadzącym do zmian miało być zaspokajanie potrzeb. Duży nacisk kładziono…
… się w grupie i przez grupę, grupa odniesienia (rówieśnicy) jest narzędziem zmiany wychowanka.
System oparty na samorządzie młodzieży gdzie wychowankowie mogą decydować o istotnych dla nich sprawach. Mają udział w sprawach decyzyjnych.
System progresywny - założeniem jest teza, że wraz z postępem zmian resocjalizacyjnych można udzielać większej puli przywilejów. Powodować to może, że izolacja…
… z wrastaniem w subkulturze przestępczej.
jest to wychowywanie dziecka niejako do funkcjonowania przestępczego . Są rodziny , które zaspokajają potrzeby emocjonalne i materialne , ale są przyuczane do życia przestępczego , ale np. bycie kieszonkowcem , rodziny mafijne.
Kryterium: rodzaj kontaktów interpersonalnych (Suliwan i Grant)
Aspołeczni- spostrzegają innych jako rzecz, teren do wykorzystania w celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz