Pedagogika resocjalizacyjna

note /search

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6153

Pierwszy plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: specyfika nauczania niewidomych, zasady rewalidacji niewidomych, pojęcie tyflopedagogika, głuchota a rozwój psychiczny dziecka, kompensacja u niesłyszących, wpływ braku wzroku na rozwój psychiczny dziecka. Kolejny plik porusza k...

Etiologia nieprzystosowania społecznego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1694

ETIOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO Występują dwie grupy przyczyn: biologiczne społeczne Ad. 1 Przyczyny BIOLOGICZNE -wewnętrzne- zmiany w CUN lub uwarunkowane czynnikami dziedzicznymi Dziś wyróżniamy 3 elementy: 1. badania związane z genetyką

Metody pracy resocjalizacyjnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 7112

METODY PRACY RESOCJALIZACYJNEJ - pośrednie i bezpośrednie1. Pośrednie- te, w których narzędziem jest sam wychowawca- oddziałujący swoja osobą2. Bezpośrednie- wychowawca oddziałuje pewnymi środkami: a) sytuacja, b) elementy kultury, c) grupa.PODZIAŁ METOD:

Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1946

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE , NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DEMORALIZACJA, UPOŚLEDZENIE MORALNE . Definicji tego zjawiska jest kilkadziesiąt. Jest to odchylenie od NORMY- zachowania, które jest powszechne, częste, wśród danej grupy ludzi. Wg. SOWY- normalność oscyluje między trzema sensami, przenika...

Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem spo...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2471

SPOSOBY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZANEGO Z NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: ASOCJALNOŚĆ DYSOCJALNOŚĆ ANTYSOCJALNOŚĆ ASOCJALNOŚĆ -Cechuje osoby wyobcowane z życia społecznego, ignorujące wymagania społeczne, ale nie oddziałujące dysfunkcjonalnie poprzez atak. Istotna cecha nie jest tu wrogość, a...

Systemy odbywania kary pozbawienia wolności.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

SYSTEMY ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI : 1. ZWYKŁY - opiera się na regulaminie 2. PROGRAMOWEGO ODDZIAŁYWANIA - dla osadzonego, który chce się zmienić tworzy się program resocjalizacyjny, który skazany podpisuje i co pół roku jest on weryfikowany, jest on dobrowolny, tylko w przypadku nieletnic...

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1771

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich . Cele UPN: 1. Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w stosunku nieletnich do 18 r. ż. 2. Postępowanie wobec osób od 13 do 17 r. ż. , które popełniły czyn karalny '96 kodeks karny: - w szczególnych przypadkach osoba, która skończyła 15 r. ż. Może odp...

Pedagogika resocjalizacyjna - wykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 10227

1! Pedagogika resocjalizacyjna -jest nauką interdyscyplinarną, praktyczną i teoretyczną zajmującą się wychowywaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. kategorią osób, które z różnych powodów wykazują objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Zajmuje się osobami wobec któryc...

Pedagogika specjalna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6643

...2. Surdopedagogika – jest to pedagogika zajmująca się osobami z upośledzonym słuchem, niesłyszącymi, słabo słyszących lub ogłuchłymi ( które straciły słuch po 7 roku życia ) oraz osobami niesłyszącymi z upośledzeniem umysłowym.. 3. Tyflopedagogika – to pedagogika osób z uszkodzonym wzroki...

Pedagogika specjalna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2905

...Małżeństwo Clark’e , upośledzenie umysłowe uważa za funkcjonowanie intelektu poniżej przeciętnej, powstaje w okresie rozwojowym i towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania się ( 1969 ) Tredgold uważa upośledzenie umysłowe za stan , w którym umysł nie osiągnął normalnego rozwoju Od...