Systemy odbywania kary pozbawienia wolności.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy odbywania kary pozbawienia wolności. - strona 1 Systemy odbywania kary pozbawienia wolności. - strona 2 Systemy odbywania kary pozbawienia wolności. - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI : 1. ZWYKŁY - opiera się na regulaminie 2. PROGRAMOWEGO ODDZIAŁYWANIA - dla osadzonego, który chce się zmienić tworzy się program resocjalizacyjny, który skazany podpisuje i co pół roku jest on weryfikowany, jest on dobrowolny, tylko w przypadku nieletnich stosuje się go obligatoryjnie. 3. TERAPEUTYCZNY - dla osób uzależnionych
Działy pedagogiki resocjalizacyjnej: 1. aksjologia resocjalizacyjna
2. teorie
3. metodyka
METODYKA Dwa katalogi zasad resocjalizacji (ogólne wskazanie):
1. Lipkowski: a. zasada akceptacji
b. pomocy c. indywidualizacji
d. kształtowania perspektyw
e. współpracy ze środowiskiem
f. systematyczności
akceptować wychowanka takim jakim jest, odbierać jako osobę ludzką, nie przez pryzmat czynów jakie popełnił (należy oddzielić osobę od czynu)
każdy nieletni zasługuje na pomoc, w tym żeby się zmieniać, poprawiać
do każdej osoby podchodzi się w sposób szczególny, należy dopasowywać środki i metody indywidualnie dla osoby
osoby nieletnie żyją tzw. „chwilą” , należy zwracać uwagę na to ze nie najważniejsza jest chwila tu i teraz
- perspektywy bliższe- konsekwencje czynów
- perspektywy bliższe - życie po opuszczeniu instytucji resocjalizacyjnej.
W oddziaływaniu resocjalizacyjnym należy współpracować ze środowiskiem ( nie tylko instyt. oddz.) - wychowankowie muszą się nauczyć jak żyć i funkcjonować w środowisku. Współpraca ze środowiskiem w którym wychowywał się nieletni= rodzina.
Oddziaływanie resocjalizacyjne nie może być przypadkowe, musi to być proces ciagły i systematyczny.
2. Czapów: 1. zasada wychowania 2. z. opieki 3. z. psychoterapii
resocjalizacyjnego resocjalizacyjnej resocjalizacyjnej
1.1 z. reedukacji 2.1 z. wszechstronnej 3.1 z. akceptowania i perspektywicznej
opieki
1.2 z. wszechstronnego 2.2 z. wymagań 3.2 z. respektowania
rozwoju
osobowości
wskazuje, że w pracy resocjalizacyjnej mogą być uwzględniane tylko te reguły i dyrektywy metodyczne, których przestrzeganie umożliwia wychowankowi oduczenia się zachowań negatywnych społecznie i uczenie się zachowań zgodnych z przyjętym ideałem wychowawczym.
Dotyczy osobowości wychowanka i określa warunki procesu zachowań, uczenie umożliwiające wszechstronnie osobowościowy rozwój wychowanka.
liczenie się z potrzebami wychowanka i uczenie go możliwości ich zaspokajania w sposób akceptowalny społecznie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz