Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne. - strona 1 Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne. - strona 2 Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne. - strona 3

Fragment notatki:

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE , NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DEMORALIZACJA, UPOŚLEDZENIE MORALNE . Definicji tego zjawiska jest kilkadziesiąt.
Jest to odchylenie od NORMY- zachowania, które jest powszechne, częste, wśród danej grupy ludzi.
Wg. SOWY- normalność oscyluje między trzema sensami, przenikającymi się w pospolitym odczuciu:
sens ilościowy- mówiąc o normalności ma się na myśli powszechność, masowość, pospolitość w znaczeniu częstotliwości występowania w populacji
sens konwencjonalistyczny- normalność zgodna z przyjętymi wzorami i oczekiwaniami
postulatywno- normatywny- normalne jest to co powinno
NORMALNY-zgodny z regułą, pojęcie względne, zmienne w zależności od środowiska społeczno- kulturowego i epoki KRYTERIA PRZYSTOSOWANIA Kryterium:
BIOLOGICZNE - dążenie do zachowania własnej egzystencji, jak najdłuższe przetrwanie w środowisku naturalnym czy społeczno-kulturowym ( Normalne jest to co pozwala zadbać o jak najdłuższe przerwanie oraz o prokreacje)
MEDYCZNO-PSYCHIATRYCZNE - stan doskonałego zdrowia psychicznego i fizycznego (zgodnie z normami medycznymi) Zdrowa struktura osobowości. ( Normalne jest zachowywanie idealnego zdrowia psychiczne i fizycznego, a nienormalne jest zachowanie naruszające zdrowie)
PSYCHOLOGICZNE - optymalne sposoby redukcji napięć wewnętrznych, utrzymanie homeostazy psychicznej, subiektywne odczucie szczęścia, radości, pomyślności, zadowolenia. Jeśli konkretnym zachowaniom jesteśmy szczęśliwi, to zachowując się w ten sposób i redukując napięcia psychiczne, wewnętrzne, zachowujemy się normalnie
INTERAKCYJNE - Adekwatne reagowanie na bodźce pochodzące z otoczenia fizycznego i społecznego, umiejętność przeciwstawienia się niekorzystnym czynnikom biopsychicznym, środowiskowym i sytuacyjnym. (Wymiana bodźców- normalne- kiedy nasze reakcje na bodźce jest adekwatna do bodźców)
SPOŁECZNE - zdolność postępowania ( i motywacji) z powszechnie akceptowanymi wzorami i normami. Zachowanie akceptowalne społecznie, spełnianie oczekiwań społeczeństwa, dobra realizacja ról życiowych- ról społecznych
PEDAGOGICZNA- dążenie do samourzeczywistnienia, autonomii, samowychowania i rozwoju (występuje określanie i wartościowanie zachowań- „dobro”, „zło”)
NORMA TEORETYCZNA - stan jednostki lub grupy odnosi się do ogólnych, prawidłowości albo twierdzeń zawartych w teoriach naukowych na temat fizjologicznego, psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka i grup społecznych. O stanie normalnym wnioskuje się obserwując wskaźniki z teoretycznymi twierdzeniami , w tym podejściu wzorzec normy jest często nazywany wzorem ( modelem) idealnym.


(…)

… specyficznym zachowaniem.
Normy moralne związane są w wartościowaniem zjawisk, zachowań-> dobro , zło
Ludzie przestrzegają norm społecznych mimo iż nie są one skodyfikowane, gdyż społeczeństwo ma możliwość nacisku ( kary i nagrody społeczne) na jednostkę, by ich przestrzegała.
Nagrody- m.in. uznanie, szacunek, podziw
Kary- m.in. ostracyzm, odrzucenie
Przykładem masowego łamania norm moralnych jest „ ściąganie”
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (DEMORALIZACJA) - termin ten jako pierwsza próbowała zdefiniować w latach '50 Maria Grzegorzewska, wg niej to termin, który określa młodzież niedostosowaną jako: nieletnich wymagających specjalnych metod wychowawczych i medyczno psychologicznych .
SYMPTOMY NIEDOSTAOSWANIA I CECHY JEDNOSKI NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE:
charakteryzuje się tendencjami społecznie negatywnymi
odwrócenie…
… autorów używa terminu niedostosowanie i nieprzystosowanie społecznie wymiennie, traktując je jako równoznaczne pojęcie. Jednak część nie stawia między nimi znaku równości, dzieląc je w następujący sposób:
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM- określane je zachowanie zaburzone na poziomie, który można zmienić.
NIEPRZYSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM- zaburzenie, którego nie można zmienić.
(Definicje do zapoznania się: B…
… rozwojem charakteru.
W dzisiejszym definiowaniu niedostosowania społecznego, odnosimy się do podziału Pytki z lat '70, podzielił on niedostosowanie według kryterium zawartości definicji, analizując jego treść:
OBJAWOWE-(symptomatologiczne) zespół zachowań takich jak: alkoholizowanie się, uzależnienia, próby samobójcze, ucieczki z domów, wagary, kłamstwo, lenistwo  czyli symptomy świadczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz