Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - strona 1 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - strona 2 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich . Cele UPN: 1. Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w stosunku nieletnich do 18 r. ż.
2. Postępowanie wobec osób od 13 do 17 r. ż. , które popełniły czyn karalny
'96 kodeks karny:
- w szczególnych przypadkach osoba, która skończyła 15 r. ż. Może odpowiadać jak dorosła, czyli z kodeksu karnego. Przy czym orzecznictwo sądu jest ograniczone, może orzekać karę nie przekraczając 2/3 granicy ustawowego zagrożenia odpowiadającemu danemu przestępstwu. Wyjątek stanowi szczególny rodzaj kary (25lat pozbawienia wolności) jest ona niepodzielna, ale sąd może orzec nadzwyczajne złagodzenie kary, nieletnich nie karze się karą dożywotniego pozbawienia wolności.
ŚRODKI, KARY WYCHOWAWCZE: 1. udzielenie upomnienia
2. zobowiązanie do określonego postępowania ( np. naprawienia szkody, świadczeń, podjęcia leczenia)
3. ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekunów
4. ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej, organizacji społecznej, zakładu pracy, osoby godnej zaufania - poręczającej za nieletniego.
5. zastosowanie nadzoru kuratora
6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub organizacji zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkolenia.
(w tym przypadku konieczne jest porozumienie sądu z tymi instytucjami)
7. ograniczenie uprawnień do prowadzenia pojazdów
8. orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego
9. umieszczenie nieletniego w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku szkolno- wychowawczym.
ŚRODKI POPRAWCZE: 1. umieszczenie w zakładzie poprawczym. W PRZYPADKU OSÓB PEŁNOLETNICH STASUJE SIĘ NASTEPUJĄCE ŚRODKI:
ŚRODKI KARNE: pozbawianie wolności
zakaz zajmowania określonego stanowiska
zakaz wykonywania określonego zawodu
zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej
zakaz prowadzenia pojazdów
przepadek przedmiotów uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego
obowiązek naprawy szkody
nawiązka
świadczenie pieniężne
podanie wyroku do publicznej wiadomości
KARY : grzywna
ograniczenie wolności - nie może opuszczać miejsca zamieszkania, meldować się co 24h., nie może trwać ono krócej niż 1 m-c i dłużej niż 12 m-cy, w szegól. 18 m-cy)
pozbawienie wolności- od 1 m-ca do 15 lat 25 l. pozbawienia wolności
Dożywotnie pozbawienie wolności

(…)

… resocjalizacyjne:
a. otwarte - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej
b. półotwarte
c. zamknięte
d. o wzmożonym nadzorze wychowawczym
2. Zakłady resocjalizacyjno- rewalidacyjne - ośrodki dla osób zdemoralizowanych z upośledzeniem.
3. zakłady resocjalizacyjno- terapeutyczne - dla osób zdemoralizowanych i uzależnionych z zaburzeniami osobowości, lub zaburzeniami emocjonalnymi.
Przed umieszczeniem nieletniego w zakładzie poprawczym, umieszcza się go w schronisku dla nieletnich- jest to instytucja działająca za zasadzie aresztu śledczego dla dorosłych- jeśli istnieje podejrzenie, że będzie mataczył w postępowaniu przygotowawczym. W schronisku wydaje się również opinię o nieletnim, która ma pomóc w orzeczeniu odpowiedniego środka probacyjnego.
ZAKŁADY KARNE:
1. areszt śledczy
2. zakład karny dla młodocianych
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz