Pedagogika specjalna część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 6468
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika specjalna część 1 - strona 1 Pedagogika specjalna część 1 - strona 2 Pedagogika specjalna część 1 - strona 3

Fragment notatki:...2. Surdopedagogika – jest to pedagogika zajmująca się osobami z upośledzonym słuchem, niesłyszącymi, słabo słyszących lub ogłuchłymi ( które straciły słuch po 7 roku życia ) oraz osobami niesłyszącymi z upośledzeniem umysłowym..
3. Tyflopedagogika – to pedagogika osób z uszkodzonym wzrokiem, niewidzących lub słabo widzących, bądź też ociemniałych, które straciły wzrok po 7 roku życia , oraz osób niewidomych z upośledzeniem umysłowym.
4. Pedagogika osób ze złożonymi lub sprzężonymi niesprawnościami, czyli osobami które posiadają co najmniej dwa upośledzenia. Szczególną grupą tu są osoby głuchoniewidome.
5. Pedagogika terapeutyczna (lecznicza) – podmiotem tej pedagogiki są dzieci przewlekle chore, z niesprawnością ruchową (paraliże, niedowłady różnego rodzaju kończyn górnych i dolnych, amputacje) , oraz osoby z jednostkami chorobowymi ( cukrzyca , padaczka ).
Zajmuje się ich edukacją.
6. Pedagogika resocjalizacyjna której zadaniem jest powtórne uspołecznienie. (podmiotem działania są osoby niedostosowane społecznie w wyniku błędów wychowawczych...

...Mowa – ubiega słownictwo czynne.
Mowa nie staje się narzędziem myślenia.
Pamięć – dobra w zapamiętywaniu wierszy.
Ćwiczenia rewalidacyjne - mają za zadanie usunięcie przyczyny opóźnień.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - mają za zadanie wyrównywać wiedzę.
W Polsce nie ma przedszkoli dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, jest ono dopiero dla dzieci w stopniu umiarkowanym. Dzieje się tak dlatego, że dziecko u którego zachodzi podejrzenie upośledzenia nim wcale nie musi być, a to dlatego, że może ono być wynikiem zaniedbań środowiskowych itp. Dziecko chodzące do normalnego przedszkola może nadrobić wszystkie opóźnienia, natomiast upośledzenie w stopniu umiarkowanym już nie jest w stanie nadrobić takich deficytów rozwojowych.

U dzieci każde zmysły działają oddzielnie. Trzeba usprawnić zmysły, doprowadzić do integracji zmysłowej, a potem doprowadzić do integracji ruchowej.
Dzieci uczą się na konkretach. Dzieci które ukończyły szkołę specjalną lub osiągnęły wiek 17 lat chodzą do „Dziennego ośrodka
usprawniania”...

Przedmiot Wykłady / ćwiczenia „Pedagogika Specjalna” prof. Z.Palak / dr A.Pielecki 
 Wykład:5.10.2008  Literatura: Zofia Sękowska „Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej”” – skrypt wyd. 1998 r.  Zofia Sękowska „Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia osób niepełnosprawnych” Dykcik Władysław „ Pedagogika specjalna” wyd. 1998 r. Józef Sowa „ Rehabilitacja edukacyjna” WSZiA Zamość 2004 r.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Pedagogika Specjalna to dyscyplina naukowa, która jest teorią i praktyką; edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji osób odbiegających od normy psychofizycznej.  Pedagogika pojawiła się w drugiej połowie XIX w jako dyscyplina naukowa (1861r.). Pedagogika lecznicza. Prekursorem polskiej pedagogiki specjalnej była Maria Grzegorzewska , twórczyni Instytutu Pedagogiki Specjalnej ( 1922 )  Klasyfikacja ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. ( uporządkowała ją Zofia Sękowska wyróżniając 9 subdyscyplin pedagogiki specjalnej ):  
1.  Oligofrenia – jest to Pedagogika zajmująca się edukacją, rehabilitacją osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu: 
a.  Lekkim b.  Umiarkowanym c.  Znacznym d.  Głębokim 
2.  Surdopedagogika – jest to pedagogika zajmująca się osobami z upośledzonym słuchem, 
niesłyszącymi, sł

(…)

… , socjotechnikę , kulturotechnikę , naukę szkolną , oraz pracę w warunkach izolacji (
zakłady karne , zakłady poprawcze , schroniska dla nieletnich ) , lub środowisku otwartym ,
półwolnościowym pod nadzorem kuratora sądowego.
Wielostronna stymulacja – Pobudzanie , wzmacnianie , wzbogacanie zainteresowań i działalności
twórczej , a także często ukrytych i potencjalnych zdolności umożliwiających skuteczne…
… edukacyjnymi. Podmiotem są
osoby z takimi problemami jak; dysleksja, dysortografia, dyskalkulia.
8. Logopedia dziedzina pedagogiki zajmująca się terapią wad wymowy.
9. Pedagogiki osób wybitnie uzdolnionych której potrzebują specyficznej stymulacji, wsparcia
we wszechstronnym rozwoju.
Pedagogika Specjalna
1
Ze względu na przedmiot i podmiot wyróżniono osoby:
1) Mające trudności z poznawaniem świata…
… sprawności było jak najpełniejsze , możliwie
wczesne i trwałe.
Rewalidacja ( walidus – zdrowie ) Pojęcie używane zamiennie z pojęciem rehabilitacja. Oznacza
długotrwałe działanie terapeutyczno – wychowawcze , oznacza wielostronną stymulację , opiekę ,
wychowanie , nauczanie, dzieci , młodzieży lub osób dorosłych z niepełnosprawnością . Przywracanie
do możliwie pełnego zdrowia poprzez wychowanie specjalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz