Pedagogika specjalna część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika specjalna część 2 - strona 1 Pedagogika specjalna część 2 - strona 2 Pedagogika specjalna część 2 - strona 3

Fragment notatki:...Małżeństwo Clark’e , upośledzenie umysłowe uważa za funkcjonowanie intelektu poniżej przeciętnej, powstaje w okresie rozwojowym i towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania się ( 1969 )

Tredgold uważa upośledzenie umysłowe za stan , w którym umysł nie osiągnął normalnego rozwoju Odwołuje się do 3 kryteriów:
1) poziom inteligencji
2) zdolność uczenia się
3) poziom przystosowania biologicznego i społecznego

Edgar Doll wyróżnia 6 kryteriów , które są w równym stopniu istotne:
1) niedojrzałość społeczna
2) niska sprawność umysłowa
3) opóźnienie rozwojowe
4) zahamowanie intelektualne
5) kryterium konstytucjonalne ( trwałe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym , często przekazywane genetycznie )
6) nieodwracalność upośledzenia

1 stycznia 1968 roku WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia ) wprowadziła nową nazwę upośledzenia umysłowego , oraz nową 4-stopniową jego klasyfikację: Upośledzenie umysłowe , to niższa od przeciętnej co najmniej o 2 odchylenia standardowe , ogólna sprawność intelektualna , która powstaje w wieku rozwojowym i jest związana z zaburzeniami w
zakresie:
- dojrzewania
- uczenia się
- przystosowania

Opiera się ona ilorazie inteligencji , na założeniu , że średni iloraz inteligencji = 100 , a średnie odchylenie standardowe = 16 lub 15. W 1905 roku Alfred Binet stworzył testy psychologiczne , jako miara metryczna do badania poziomu inteligencji....

...3) Uwaga Dominuje uwaga mimowolna , uwaga dowolna pojawia się , ale jest rozproszona. Występują trudności z koncentracją uwagi na jednym przedmiocie przez dłuższy czas , jeśli jego treść jest abstrakcyjna. Cechy uwagi dają się poprawić w toku nauczania , ale i tak są na niższym poziomie niż u osób pełnosprawnych.
4) Pamięć Jest głównie mechaniczna i skojarzeniowa. Upośledzona jest pamięć logiczna zarówno świeża jak i trwała. Występują duże trudności z zapamiętaniem treści logicznie ze sobą powiązanych. Dobra pamięć mechaniczna , na poziomie osób pełnosprawnych. .Zdarzają się przypadki wybitnej pamięci fotograficznej. Uczenie się bez zrozumienia, nietrwale. Pojawiają się luki pamięciowe ( zjawisko pseudologii fantastycznej )
5) Wyobrażenia Twórcze lub wytwórcze. Na skutek wadliwych procesów poznawczych , rzeczywistość poznawania jest nieadekwatna, odrealniona. Powoduje to obniżenie zaradności życiowej
6) Myślenie Ma charakter konkretno-obrazowy i jest dobrze rozwinięty. Nie jest rozwinięte myślenie pojęciowo-logiczne , formalne. Według Inhelder, lekko upośledzeni osiągają fazę operacji konkretnych. Zaburzenie myślenia abstrakcyjnego, zaburzenie pojęć abstrakcyjnych: honor , odwaga , bohaterstwo itd. Mniejszy zasób pojęć liczbowych...

Wykład:15.11.2008  OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 
 Termin upośledzenie umysłowe ( oligofrenia ) został wprowadzony przez Krepelina w 1915 roku i określony jako różne postaci niedorozwoju umysłowego , różne pod względem etiologii , obrazu klinicznego , zmian patomorfologicznych , anomalii rozwojowych , mający jedną wspólną cechę , tzn. totalne upośledzenie rozwoju umysłowego.  Według Wielkiej Encyklopedii powszechnej , upośledzenie umysłowe to stan niedostatecznej sprawności intelektualnej w skutek niedorozwoju , lub uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie tkanki mózgowej.  Małżeństwo Clark’e , upośledzenie umysłowe uważa za funkcjonowanie intelektu poniżej przeciętnej, powstaje w okresie rozwojowym i towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania się ( 1969 )  Tredgold uważa upośled

(…)

… wirusowe matki w czasie ciąży ( różyczka , toksoplazmoza )
b) niezgodność immunologiczna
c) leki
d) urazy mechaniczne
e) zatrucia
f) promieniowanie
3) Czynniki okołoporodowe
a) martwica płodu
b) przedłużający się poród
c) mechaniczne uszkodzenie mózgu podczas porodu
d) wcześniactwo
4) Czynniki działające po urodzeniu
a) choroby zakaźne występujące z wysoką temperaturą
b) powikłania neurologiczne…
… – Jest nietrwała , głownie mechaniczna , upośledzona jest pamięć zarówno świeża jak
i trwała , głownie upośledzona jest pamięć logiczna. Częściej też występują konfabulacje (
pseudologie fantastyczne ) , więcej luk w pamięci , po jednorazowym usłyszeniu kilku sylab
potrafią powtórzyć 16-18 sylab , krótkie opowiadanie , lub 5 cyfr.
4) Myślenie – Osiąga charakter konkretno-obrazowy ( wg Piageta ), Według Inhelder…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz